Działanie korozyjne przyspiesza i podwyższa zużycie wywołane tarciem między współpracującymi elementami. Wskutek niejednakowego działania korozyjnego na poszczególne składniki struktury powstają małe wgłębienia na powierzchni roboczej elementu, nadając jej wygląd chropowaty. Podczas współpracy części nierówności powstałe wskutek skorodowania są ścierane, co ułatwia dalsze atakowanie powierzchni roboczych przez korozję. Zużycie wskutek korozji gazowej. Proces utleniania zachodzi na roboczych powierzchniach elementów współpracujących ze sobą ruchowo lub spoczynkowo, złączonych przez nitowanie, osadzenie na klinie lub wciskanie. W elementach stalowych zużycie ma postać: — czerwonej lub czarnej powłoki na roboczej powierzchni, miejscowych wgłębień i wżer, — polerowanych miejsc z lokalnymi nalotami. Tworzące się na powierzchni roboczej tlenki metali utrudniają bezpośrednie stykanie się współpracujących powierzchni 1 zależnie od rozmaitych czynników mogą działać hamująco na zużycie wskutek ścierania mechanicznego lub też przyspieszać je. Warunki suchego tarcia miedzy współpracującymi powierzchniami sprzyjają tworzeniu się tlenków, a smarowanie utrudnia ich powstawanie. Erozja elektryczna. Zjawiska elektryczne powodujące zużycie części samochodów polegają na wyładowaniach iskrowych miedzy współpracującymi elementami wskutek przerywania przepływu prądu lub indukowania prądu o wysokim napięciu. Zużycie takie jest następstwem odrywania cząstek metalu od jednej roboczej powierzchni i przenoszenia ich na drugą powierzchnię (tzw. zjawisko przenoszenia np. elektrody świec, styki przerywacza) lub nadtapiania powierzchni przez powstajacy miedzy nimi łuk elektryczny. Zużycie elektromechaniczne wynika z elektromagnetycznego oddziaływania wolnych ładunków elektrostatycznych w warstwach powierzchniowych dzięki istnieniu w nich atomów o wolnych (nienasyconych) wartościowościach. Ładunki takie wywołują silne przyciąganie wzajemne współpracujących powierzchni, w wyniku czego wzrasta wspólczynnik tarcia i wzmaga się zużycie mechaniczne. Zużycie wywołane działaniem wolnych ładunków elektrostatycznych może występować naw et pomimo dobrych warunków smarowania. Projektując samochód dąży się do tego, aby zużywanie się jego części trwało przez określony okres czasu, przy czym wymagania odnośnie trwałości poszczególnych elementów ustala się w taki sposób, aby gwarantowane ich okresy pracy pokrywały się z planowanymi przebiegami międzynaprawczymi. [przypisy: otomoto wloclawek, tarcie płynne, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto olkusz tarcie płynne tribusteron vb leasing samochody poleasingowe