Zużycie panewki łożyska głównego lub korbowego polega najczęściej na ścieraniu i niszczeniu powierzchni roboczej warstwy stopu łożyskowego. Niekiedy panewka zostaje uszkodzona wskutek zatarcia lub porysowania przez zanieczyszczenia, albo w wyniku skorodowania przez związki kwasowe zawarte w oleju. Ponadto w miarę postępującego zużycia panewki pogarszają się własności warstwy ślizgowej, ponieważ stop łożyskowy ulega zmęczeniu, a w jego powierzchnię robocza wbijają sie rozmaite twarde zanieczyszczenia (rysujące następnie czop). Intensywność zużycia łożysk zależy głównie od następujących czynników : własności stopu łożyskowego i współpracującego z nim czopa, jakość obróbki (kształtu i gładkości powierzchni roboczych), dokładność przylegania czopa i panewki, warunki smarowania i chłodzenia oraz luz łożyskowy i staranność składania. Wal rozrządu. Zużyciu ulegają głównie krzywki i czopy łożyskowe oraz elementy napędowe (mimośród lub wieniec zębaty). Niekiedy stwierdza się zgięcie lub skręcenie wału rozrządu. Zużycie czopów łożyskowych jest na ogól nierównomierne (owalizacja lub stożkowatość). Mechaniczne ścieranie krzywek powoduje zmniejszenie ich wysokości oraz zmiany promieni krzywizny wierzchołków. Wskutek zużywania się bieżni krzywek zmieniają się luzy zaworów oraz charakterystyczne kąty rozrządu. Zawory silników spalinowych, zwłaszcza wydechowe, pracują w bardzo niekorzystnych warunkach (wysokie temperatury, niedostateczne smarowanie, korodująco-erodujące działanie gorących spalin oraz obciążenia uderzeniowe). Wskutek zużycia zawory tracą szczelność i coraz gorzej spełniają swe zadania. Zużycie zaworu polega najczęściej na wybijaniu stożkowej przylgni grzybka i stopki trzonka oraz na ścieraniu materiału z części prowadzącej trzonka. Ponadto grzybek zaworu ulega wypalaniu i odkształcaniu, przy czym na przylgni mogą powstawać wżery wskutek korozji i erozji. Niekiedy trzonek zaworu wykrzywia się, a grzybek pęka. Intensywność zużycia zaworu zależy głównie od następujących czynników: własności materiału zaworu, jakość obróbki i sposób wykonania, luz w mechanizmie napędu zaworu, luz trzonka zaworu w prowadnicy, warunki smarowania i chłodzenia, prawidłowość dotarcia zaworów do gniazd oraz ustawienie rozrządu. [hasła pokrewne: lelek porsche, cyjanowanie, otomoto kościerzyna ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: cyjanowanie lelek porsche otomoto kościerzyna