Zmiany kształtów geometrycznych poszczególnych elementów pojazdu zakłócają ich sposób współpracy ze sobą. Wskutek zmian początkowych wymiarów elementów w połączeniach ruchowych zwiększają się luzy, narastając stopniowo do granic dopuszczalnych, co obniża pewność działania takich połączeń oraz sprzyja ich wybijaniu się, czemu towarzyszy stukanie i inne niepożądane odgłosy. Każdy element pojazdu samochodowego charakteryzuje pewne, konstrukcyjnie dopuszczalne zużycie maksymalne, po przekroczeniu którego intensywność dalszego zużycia gwałtownie wzrasta — aż do zniszczenia danego elementu. Dlatego też, skoro tylko jakaś część ulegnie już dopuszczalnemu dla niej zużyciu — trzeba ja wymienić na nowa lub naprawioną, w celu przywrócenia pojazdowi pełnej pewności działania i przydatności eksploatacyjnej. Zużyciu podlegają również i połączenia spoczynkowe, w wyniku nienormalnych warunków pracy lub braku doglądu. Wskutek zużycia połączenie spoczynkowe przeistacza się w ruchowe i przestaje spełniać swe zadania. Podczas eksploatacji pojazdów samochodowych poszczególne ich elementy mogą ulegać również uszkodzeniom lub zniszczeniu. Uszkodzenie elementu maszynowego następuje wskutek przekroczenia dopuszczalnego zużycia ego, zmęczenia materiału, wad konstrukcyjnych lub produkcyjnych, nieprawidłowych warunków eksploatacji oraz działania nieprzewidzianych obciążeń lub przyczyn zewnętrznych (np. w wyniku wypadku). Uszkodzenia objawiają się w postaci bruzd, pęknięć, zgięć, zwichrowań, skręceń, obłamań, wykruszeń, wgnieceń i wyłamań. Zniszczenie elementu jest to takie jego zużycie lub uszkodzenie, którego usunięcie przez naprawę nie opłaca się ze względów ekonomicznych. Powody zużycia części. Zużycie w warstwie powierzchniowej materiału elementu może byt spowodowane przez czynniki czysto mechaniczne albo wyłącznie przez procesy chemiczne, albo tylko przez zjawiska elektryczne. Wymienione czynniki mogą również współdziałać ze sobą jednocześnie, wywołując złożony proces zużycia. Proste zużycie czysto mechaniczne w praktyce zachodzi bardzo rzadko. Przeważnie zużycie części jest następstwem dość złożonych procesów o mniej lub bardziej przeważającym charakterze mechanicznym. Zużycie czysto mechaniczne jest wynikiem mechanicznego ścierania się powierzchni współpracujących ze sobą części, w wyniku oporów tarcia mechanicznego, przeciwstawiających się ruchom części względem siebie. Współpraca poruszających się części polega na wzajemnym przesuwaniu się dwóch stykających gie powierzchni w ruchu posuwistym, obrotowym lub podczas toczenia się. Odpowiednio do charakteru ruchu trzeba wiec rozróżniać opory tarcia ślizgowego, tarcia tocznego oraz tarcia złożonego — ślizgowo-tocznego. [przypisy: auta poleasingowe pko, salon renault warszawa, , renault pietrzak używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auta poleasingowe pko honda prelude forum renault pietrzak używane salon renault warszawa