Wydajność pogłębiarki PRC—52 wynosi 700 do 2600 m/h, a jej prędkość transportowa do 10 km/h. Do wykonywania drenaży osuszających wykopy linii kolejowych mogą być stosowane maszyny produkowane w ZSRR według projektu opracowanego przez CNII NIS (Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Ministerstwa Komunikacji ZSRR).
Maszyna do zakładania drenaży CNII w ciągu jednego przejścia roboczego może wykonywać: I) wykopy wzdłużne do drenaży, o pochyleniu zazwyczaj — ze względu na możliwość samoczynnego oczyszczania rur przez wodę; 2) odrzucanie urobku na pobocze lub do wykonanego wykopu, jeżeli dobrze przepuszcza wodę; 3) układanie na dnie wykopu poduszki z drobnoziarnistego tłucznia, z dokładnym wyrównaniem jej powierzchni; 4) układanie sekcji rur drenarskich; 5) obsypywanie rur drenarskich drobnym tłuczniem; 6) wypełnienie wykopu przepuszczalnym materiałem drenarskim. Na ramie 1 maszyny są zmontowane wszystkie zespoły, rozmieszczone zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności procesu technologicznego. Osprzętem roboczym jest łańcuch czerpakowy, przeznaczony do wykonywania wykopu, poprzeczny przenośnik taśmowy, wzdłużny przenośnik taśmowy i pojemniki, które zabezpieczają ścianki wykopu przed obsunięciem. Grunt skrawany czerpakami jest transportowany na przenośnik poprzeczny, a następnie wzdłużny, z którego urobek jest wysypywany na skarpę lub do wkopu. Pojemniki są połączone z ramą łańcucha czerpakowego. Maszyna przemieszcza się na specjalnie zbudowanym torze (z odpowiednim pochyleniem), podpartym podnośnikami. Masa maszyny spoczywa na kołach tocznych i podtrzymujących. Koła toczne są połączone wahaczem, zawieszonym w punkcie ciężkości maszyny. Posuw roboczy maszyny zapewnia wciągarka linowa 0 sile pociągowej 50 kN (5000 kG). Osprzęt roboczy w położenie robocze ustawiają wciągarka dźwigowa i żurawik. Łańcuch czerpakowy jest napędzany przez przekładnie mechaniczne II. Silniki elektryczne indywidualnego napędu mechanizmów osprzętu roboczego są zasilane zespołem prądotwórczym 0 mocy 50 kW. Osprzęt roboczy i zespół prądotwórczy są sterowane z pulpitu. [przypisy: otomoto bialystok, otomoto fiat 125p, renault używane z gwarancją ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto bialystok otomoto fiat 125p renault używane z gwarancją