Widoczność z wnętrza samochodu wyznacza sie z miejsca kierowcy lub miejsc zajmowanych przez poszczególnych pasażerów, w ciemnym pomieszczeniu. W miejscu oczu kierowcy lub pasażera umieszcza sie niewielką żarówkę, której światło padając na ekrany, ściany lub posadzkę wskazuje od razu rozmieszczenie obszarów widocznych i stref niewidocznych. Warunki pomiarów mają istotny wpływ na wyniki wszelkiego rodzaju badań i prób drogowych. Porównywalne są jedynie rezultaty pomiarów wykonywanych w identycznych warunkach, zarówno gdy chodzi o trasę, jak i o badany pojazd. Z tego względu wszystkie badania i próby drogowe powinny być wykonywane w dokładnie i jednoznacznie określonych warunkach, z reguły ustalonych odpowiednimi normami. Dobór warunków ruchu. Z uwagi na dokładność i porównywalność wyników pomiarów, do badań i prób drogowych samochodu na ogół wybiera się: — prosty odcinek drogi, możliwie poziomy (maksymalne wzniesienie do 1,5%), o gładkiej nawierzchni betonowej w dobrym stanie; długość odcinka prób wynosi przeważnie około 2 km ; zwykle dodatkowo wymaga się dobrej widoczności oraz łatwości dojazdu i nawracania, przy czym wskazane jest, aby odcinek prób biegł przez las lub był obustronnie zadrzewiony, co ogranicza wpływ chwilowych porywów wiatru na wyniki pomiarów, — zadowalające warunki atmosferyczne; na badania i próby wybiera się dni pogodne (jezdnia powinna być zupełnie sucha) oraz w miarę możności bezwietrzne (maksymalna prędkość wiatru 2. . .3 m/sek). Odstępstwa od podanych wymagań ogólnych mają miejsce tylko w razie badań specjalnych, których celem są pomiary i próby w szczególnych warunkach ruchu — np. na mokrej lub oblodzonej nawierzchni, w terenie, na określonym rodzaju nawierzchni itp. W takich przypadkach w programie badań ustala się szczegółowe wymagania odnośnie szczególnych warunków ruchu. Przygotowanie pojazdu do badań i prób drogowych obejmuje zwykle następujące zabiegi: [patrz też: oto moto, karlik poznań, prelude forum, otomoto gniezno  ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: karlik poznań oto moto otomoto gniezno prelude forum