Ślizgające się po sobie powierzchnie elementów są oddzielone cienką warstewką smaru (grubości 0,1 lub cieńszą), przy czym zbliżenie współpracujących powierzchni jest tak duże, że uchwytnie oddziaływają siły przyciągania cząsteczkowego pomiędzy wierzchołkami nierówności ; tarcie graniczne stanowi rodzaj pośredni pomiędzy tarciem płynnym i półpłynnym, — tarcie płynne; współpracujące powierzchnie elementów nie dotykają w ogóle do siebie, ponieważ rozdziela je ciągła warstewka smaru zwana filmem olejowym, o grubości kilku setnych lub nawet tysięcznych milimetra; w warunkach tarcia płynnego części w ogóle nie zużywają się wskutek mechanicznego ścierania, a opory tarcia miedzy współpracującymi powierzchniami wynikają jedynie z tarcia wewnętrznego cząstek smarującej cieczy; tarcie płynne występuje np. włożyskach głównych i korbowych podczas pracy silnika. Tarcie półpłynne; film olejowy jest bardzo cienki i miejscami poprzerywany; wskutek braku ciągłości warstewki smarującej współpracujące powierzchnie stykają się ze sobą w niektórych miejscach wierzchołkami swych nierówności ; tarcie półpłynne występuje w łożyskach głównych i korbowych podczas uruchamiania i zatrzymywania silnika lub kiedy ich smarowanie jest niedostateczne. Części samochodów ulegają zużyciu mechanicznemu z najróżniejszych przyczyn, jak: tarcie ślizgowe lub toczne, obciążenia zmęczeniowe i dynamiczne, ścieranie przez twarde ciała obce, odkształcenia plastyczne i płynięcie materiału lub wskutek omywania przez ciecz. Często występują jednocześnie dwa lub więcej powodów zużycia mechanicznego. Zużycie wskutek tarcia ślizgowego. Części mogą współpracować ze sobą w warunkach tarcia suchego lub w lepszych czy gorszych warunkach smarowania. Podczas poślizgu w warunkach suchego tarcia ślizgowego od warstw powierzchniowych współpracujących elementów są odrywane, ścinane i rozkruszane drobne cząstki materiałów części, działające następnie jako ziarna proszku ściernego, żłobiące rysy i odspajające inne cząstki z współpracujących powierzchni. Wskutek procesu ścierania elementy współpracujące zatracają swoje pierwotne wymiary i kształty, a na powierzchniach roboczych powstają zmatowieni a i bruzdy. Zachodzi wówczas zatem jednocześnie zmiana objętości i ciężaru części, [przypisy: auta poleasingowe pko, salon renault warszawa, , renault pietrzak używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auta poleasingowe pko honda prelude forum renault pietrzak używane salon renault warszawa