Wymaganą dokładność wyników metody sztucznych baz zapewnia się przez określanie mierzonych wymiarów liniowych przy użyciu mikroskopu warsztatowego, nadającego się zwykle również i do wyznaczania kątów oraz badania jakości powierzchni części. Mikroskop warsztatowy. Metoda wagowa polega na ważeniu elementu nowego i po zużyciu, przy czym stopień zużycia określa różnica obu ciężarów. Części waży sie na wagach analitycznych lub dokładnych wagach technicznych- Należy zwracał uwagę na dokładne usunięcie smaru, nie tylko z powierzchni roboczej ważonej części lecz i z jej porowatości strukturalnych, oraz nagaru i innych zanieczyszczeń. Metoda wagowa jest bardzo dokładna, lecz nie pozwala na określenie zmian wymiarów liniowych zużywających się elementów w różnych miejscach ich powierzchni roboczych. Określając zużycie objetościowe na jednostkę powierzchni otrzymuje się przecietne zużycie liniowe: AZ V/S = S [nim], gdzie: AZ — przeciętne zużycie liniowe [mm] oraz S — powierzchnia robocza elementu [mm2]. Określając przeciętne zużycie liniowe na jedna godzinę pracy elementu lub na jeden kilometr przebiegu pojazdu otrzymuje się intensywność zużywania sie elementu: i AZ/ T [mm/godz] lub i Z/K [mm/km], gdzie: i — intensywność zużywania się, T — czas pracy [godz] oraz K — przebieg pojazdu [km]. [podobne: lelek porsche, cyjanowanie, otomoto kościerzyna ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: cyjanowanie lelek porsche otomoto kościerzyna