Przez gładkość obróbki (mikrogeometrie) powierzchni należy rozumieć układ nierówności w obszarze I mm2. Im gładsza jest powierzchnia elementu tym powolniejsze jest jego zużycie, ponieważ tym lepiej przywiera czynnik smarujący do roboczej powierzchni. Najtrwalsze są części odzwierciadlano gładkich powierzchniach roboczych, otrzymywanych przez nowoczesne dość kosztowne sposoby obróbki, jak; gładzenie (honowanie), dogładzanie (superfinish), wiórkowanie, docieranie (lapping). Dzięki wysokiej gładkości powierzchni części zapewnia się dużą ich wytrzymałość zmęczeniową, znaczną odporność na korozję oraz trwałość połączeń spoczynkowych. Wymagana gładkość powierzchni roboczych dobiera sie odpowiednio do warunków ich współpracy, Wysoka gładkość silnie dociskanych powierzchni roboczych nie przyczynia się do zmniejszenia ich zużycia, jeżeli smar nie utrzymuje się pomiędzy nimi i ulega wyciskaniu. lm dokładnie dopasowane sa elementy swymi kształtami, tym powolniejsze jest ich zużycie, ponieważ tym korzystniej rozkładają się miejscowe naciski. Twardość i struktura materiału. Wskutek tarcia mechanicznego materiał twardszy zużywa się wolniej niż bardziej miękki. Jednak nie zawsze przez zwiększenie twardości powierzchni roboczej części można zmniejszyć jej zużycie, ponieważ istotne znaczenie ma również i gladkość powierzchni. Wysoka twardość elementu podlegającego obciążeniom uderzeniowym nie jest korzystna, gdyż zwiększeniu twardości towarzyszy zwykle wzrost kruchości na zużycie stali Odporność węglowych materiału, choć w razie tego w zależności od twardości rodzaju obciążeń wymaga się tylko twardości warstw powierzchniowych i plastyczności rdzeni części (przy dostatecznie dużej udarności). odporne na zużycie jest również i żeliwo szare o budowie perlitycznej. Dodatki stopowe, Jak chrom, krzem lub Istotny wpływ na odporność części na zużycie ma struktura jej materiału, a zwłaszcza mikrostruktura warstw powierzchniowych. Gdy chodzi o elementy stalowe największą odporność na zużycie zapewnia struktura martenzytyczna, a nieco mniejszą struktura austenityczna. Rozmaiłe składniki stopowe, jak chrom, molibden, wanad, wolfram, mangan polepszają budowę strukturalna stali i tym samym zwiększają jej odporność na zużycie. [patrz też: otomoto wloclawek, tarcie płynne, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto olkusz tarcie płynne tribusteron vb leasing samochody poleasingowe