W warunkach suchego tarcia ślizgowego, przy małych prędkościach poślizgu i dużych naciskach jednostkowych może wystąpić pomiędzy współpracującymi powierzchniami działanie sil cząsteczkowych, czyli szczepianie sie cząsteczek, odrywanie ich od jednej powierzchni i przenoszenie na drugą. Silne nagrzewanie się części współpracujących w warunkach suchego tarcia ślizgowego zwiększa intensywność ich zużycia, ponieważ powoduje zmiany struktury materiału oraz własności wytrzymałościowych (materiał bowiem staje się twardy i kruchy). Procesy chemiczne towarzyszące suchemu tarciu ślizgowemu również sprzyjają wzmożonemu zużyciu. Zależnie od skuteczności smarowania tarcie ślizgowe może mieć charakter tarcia płynnego, półpłynnego lub półsuchego. Według hydrodynamicznej teorii smarowania tarcie plynne uzyskuje się dzięki pewnemu współdziałaniu między konstrukcją, czynnikiem smarującym i warunkami ruchu. Konstrukcja powinna zapewnić najkorzystniejszy luz między ślizgającymi się powierzchniami, smar powinien odznaczać się odpowiednią lepkością (a z punktu widzenia praktycznego i odpowiednią smarnością), a warunki ruchu powinny utrzymywał należyte ciśnienie w warstewce smaru. Zużycie wskutek tarcia tocznego. Części mogą współpracować ze sobą w warunkach tarcia suchego lub w lepszych czy gorszych warunkach smarowania. Zużycie części w wyniku suchego tarcia tocznego ma przeważnie postać drobnych pęknięć (mikropęknięć), lejkowatych wgłębień, zmatowienia i łuszczenia się materiału powierzchniowej warstwy tocznej wskutek zmęczenia materiału w następstwie oddzialywania zmiennych obciążeń normalnych. Jeżeli stosuje się smarowanie, zużycie przez łuszczenie się i tworzenie się budowy dołeczkowej występuje wcześniej niż w razie suchego tarcia tocznego, ponieważ działają wówczas dodatkowe obciążenia wywołane obecnością czynnika smarującego. Zużycie wskutek tarcia tocznego jest o wiele mniej intensywne niż w podobnych warunkach tarcia ślizgowego. Zużycie wskutek obciążeń uderzeniowych ma postać wykruszeń materiału, wgnieceń, zmian kształtu i złamań. Na wielkość zużycia w wyniku obciążenia uderzeniowego wywiera duży wpływ środowisko, temperatura, warunki sprzyjające korozji lub utlenianiu itp. [przypisy: auta poleasingowe pko, salon renault warszawa, , renault pietrzak używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auta poleasingowe pko honda prelude forum renault pietrzak używane salon renault warszawa