Osprzęt roboczy profilarki PP—500 składa się z mechanizmu ścinania ław, mechanizmu czyszczenia rowów, przesiewacza, zbiornika oczyszczonego tłucznia i układu przenośników taśmowych stałych oraz wychylnego. Mechanizm ścinania ław jest zmontowany z konstrukcji nośnej, przenośnika czerpakowego i pługa ścinającego. Przenośnik czerpakowy jest napędzany przez silnik elektryczny o mocy 10 kW, a odpowiednie wychylenie i zagłębienie mechanizmu, jak również właściwe ustawienie pługa odbywa się za pomocą siłowników hydraulicznych. Do czyszczenia i profilowania rowów bocznych służy łańcuch wybierakowy, napędzany przez silnik elektryczny o mocy 10 kW, a sterowany przez siłowniki hydrauliczne. Przesiewacz, zaadaptowany z oczyszczarki tłucznia OT—400, służy do oczyszczania i odzyskiwania tłucznia zbieranego z ław torowiska. Urobek z przenośnika czerpakowego jest podawany do kosza stałego przenośnika, którym jest transportowany do przesiewacza w przypadku odzyskiwania tłucznia lub na rynnę, jeżeli nie ma potrzeby oczyszczania urobku. Oczyszczony tłuczeń jest gromadzony w pojemniku, z którego może być wyładowany w dowolnym miejscu toru. Urobek nie oczyszczony albo odsiewki są transportowane przenośnikiem i następnie przenośnikiem wychylnym na pobocze torowiska lub na specjalny skład wagonów gospodarczych. Przesiewacz jest wprawiany w ruch wibracyjny o częstotliwości 1100 HZ silnikiem elektrycznym o mocy 17 kW przy 1470 Obr/min. Osprzęt roboczy maszyny jest sterowany hydraulicznie z kabiny maszynisty. Na wszystkich zestawach kołowych są zamontowane hamulce klockowe, sterowane siłownikami pneumatycznymi układu hamulcowego. Zródło napędu stanowi zespół prądotwórczy WOLA 6ZPP IOH12. [przypisy: otomoto bialystok, otomoto fiat 125p, renault używane z gwarancją ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto bialystok otomoto fiat 125p renault używane z gwarancją