Niezbyt dokładnie, lecz bardzo łatwo wyznaczyć można kąt bocznego znoszenia fotografując ślad toczenia sie koła szenia, R — rzeczywisty promień toczenia się kół tylnych, 0 — prędkość kątowa samochodu, PC — siła odśrodkowa, MC — moment obrotowy, wynikający z naporu wiatru, C — środek ciężkości v oraz v2z — prędkości poszczególnych kół jezdnych. Kąt między śladem płytki na jezdni a wspomnianymi kreskami jest kątem znoszenia koła. Przyrząd do bezpośredniego wyznaczania kątów znoszenia kola niekierowanego mocuje się np. do czopa łożyskowego badanego koła. Ogumione kółko osadzone na osi pionowej ma swobodę ustawiania się stosownie do kierunku ruchu pojazdu. Ruchy skrętne kółka wokół osi za pośrednictwem potencjometra są wykazywane na wskaźniku wyskalowanym wprost w stopniach kąta znoszenia. Siła boczna wynikająca z pochylenia drogi jest proporcjonalna do kąta pochylenia jezdni i działa w środku ciężkości pojazdu, podobnie jak siła odśrodkowa. Natomiast napór bocznego wiatru działa w środku naporu pojazdu, czyli wywoływane przez wiatr siły boczne na poszczególnych kolach jezdnych zależą od kształtu i powierzchni bocznej nadwozia. środek naporu samochodu wyznacza się w tunelu aerodynamicznym. Skłonność nadwozia do pochylania się podczas zakręcania samochodu określić można za pomocą specjalnych aparatów w trakcie prób drogowych lub korzystając ze stanowiska pochylnego. Pochylenie się nadwozia na elementach zawieszenia oblicza się z różnicy kątów pochylenia nadwozia i pochylenia platformy. Oś pochylenia jest to prosta łącząca środki pochylenia zawieszenia przedniego i tylnego. Aby wyznaczyć środek pochylenia zawieszenia przedniego, z przodu samochodu umocowuje się pionowo listwę drewnianą, zaopatrzona w linię wzdłużną oraz układ rozmieszczonych w jednakowych odstępach (np. co 5 cm) linii poprzecznych. Linia wzdłużna powinna pokrywać się z osia pionową samochodu. [hasła pokrewne: oto moto, karlik poznań, prelude forum, otomoto gniezno  ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: karlik poznań oto moto otomoto gniezno prelude forum