Najmniejszy promień skrętu wyznacza się przez pomiar promienia koła, które wykreśla rysik umocowany do części samochodu najbardziej odleglej od środka obrotu, przy maksymalnym skręceniu kół przednich. Jednostkowy nacisk ogumienia wyznacza się dzieląc obciążenie koła jezdnego przez powierzchnie styku bieżnika opony z nawierzchnią jezdni. Powierzchnię styku określa sie np. przez odciśnięcie śladu pokrytego farbą bieżnika opony na kartce papieru opuszczając uniesione kolo stojącego samochodu, a następnie znów je unosząc. Otrzymany odcisk planimetruje się lub w inny sposób oblicza się jego powierzchnię. Wyniki pomiarów zmieniają się zależnie od obciążenia badanego koła jezdnego i ciśnienia powietrza w ogumieniu. Promień toczny koła jezdnego, czyli jego teoretyczny promień toczenia się podczas ruchu pojazdu, wyznacza sie mierząc odcinek drogi toczenia kola wykonującego określoną liczbę obrotów. Do pomiaru wybrać należy prosty i poziomy odcinek drogi. Początek drogi toczenia oznacza się np. kredą — nanosząc pionowy znak na dole opony kola i pod nim drugi znak na nawierzchni. Następnie przejeżdża się powoli samochodem pewien odcinek drogi tak, aby oznaczone kolo wykonało określoną całkowitą liczbę obrotów. Po zmierzeniu drogi toczenia się koła oblicza się jego promień toczny z zależności: rt S/2 i [mm], gdzie: S — droga toczenia koła [mm] oraz i — liczba obrotów kola. Promień zataczania kola przedniego, czyli promień koła zataczanego przez teoretyczny punkt styku danego koła z nawierzchnią wokół punktu przecięcia się osi sworznia zwrotnicy z płaszczyzna jezdni podczas obracania kierownicą, wyznacza się przy użyciu np. rysika. W tym celu zdejmuje się badane kolo przednie i do jego piasty przymocowuje Się rysik w taki sposób, aby jego ostrze znajdowało się dokladnie w miejscu środka śladu opony. Następnie pod rysik podkłada się papier i obraca się kierownicą. Promień łuku wykreślonego przez rysik jest szukanym promieniem zataczania. [podobne: oto moto, karlik poznań, prelude forum, otomoto gniezno  ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: karlik poznań oto moto otomoto gniezno prelude forum