Metoda pomiaru zużycia za pomoca izotopów promieniotwórczych pozwala na prowadzenie badań w czasie pracy maszyny, porównywanie przebiegu zużycia w różnych warunkach pracy maszyny oraz umożliwia sporządzanie wykresu zużycia maszyny w funkcji czasu. Ze względu na cel, badania i próby techniczne samochodów oraz ich zespołów ogólnie podzielić można na: — kontrolne, wśród których rozróżnia się z kolei badania i próby okresowe, produkcyjne, weryfikacyjne oraz zdawczo-odbiorcze (np. przed naprawą lub po naprawie), — kwalifikacyjne, dzielące się z kolei na badania i próby prototypów, próbnych serii produkcyjnych oraz testowe (obcej produkcji), — naukowo-techniczne o charakterze poszukiwawczo-rozwojowym. Najbardziej wszechstronne są kwalifikacyjne badania i próby, wśród których rozróżnia się ogólnie — laboratoryjne oraz drogowe. Jako typowe badania i próby laboratoryjne samochodów wymienić można: wyznaczanie Ciężarów, wyznaczanie Środków ciężkości, wyznaczanie wymiarów geometrycznych, próby na hamowni podwoziowej oraz niektóre próby zawieszenia pojazdu, np. zrzucanie samochodu z Określonej wysokości, Badania drogowe obejmują wszelkiego rodzaju próby ruchowe, jak np. wyznaczanie przyspieszeń oraz opóźnień pojazdu, określanie zdolności pokonywania Wzniesień, proby na wstrząsy i drgania, określanie hałaśliwości pracy zespołów i inne. Próbne jazdy drogowe przeprowadza się w normalnych warunkach eksploatacyjnych lub w warunkach zaostrzonych, niekiedy na torach próbnych. Prócz badań kompletnego samochodu, wykonuje sie przeważnie oddzielne próby jego zespołów i ich najważniejszych części. Wyznaczanie ciężarów. Pojazd samochodowy lub samo podwozie waży się na wadze podłogowej o odpowiednim zakresie pomiarowym. Poszczególne ciężary charakterystyczne pojazdu wyznacza się zgodnie z wymaganiami norm lub specjalnych warunków technicznych. [przypisy: oto moto, karlik poznań, prelude forum, otomoto gniezno ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: karlik poznań oto moto otomoto gniezno prelude forum