Vyjanowanie – wzbogacanie w węgiel i wytwarzanie związków azotu w powierzchniowej warstwie części stalowej lub żeliwnej (w kąpielach solnych). Azotowanie – wytwarzanie związków azotu w powierzchniowej warstwie Części stalowej lub żeliwnej (przez wygrzewanie w atmosferze azotu). Przez azotowanie i cyjanowanie uzyskuje sie szczególnie duże twardości powierzchniowe, np. czopów walów korbowych, gładzi tulei cylindrów, krzywek walów rozrządu itp. Czystość materiału. Likwacja i wszelkie wtrącenia niemetaliczne sprzyjają rozwarstwianiu metalu lub stopu, wskutek czego zwiększa się zużycie mechaniczne i maleje odporność na korozję. Obróbka plastyczna. Wskutek zgniotu stali podczas obróbki plastycznej na zimno w temperaturach poniżej 400 o c wzrasta jej twardość (tzw. zjawisko samoutwardzania), a tym samym powiększa się odporność na zużycie mechaniczne. Ujmując ogólnie zgniot stali lub plastycznych stopów lekkich zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, podwyższa granicę plastyczności i twardość — zmniejszając jednocześnie plastyczność materiału (wydłużenie i przewężenie). Wskutek dużych nacisków w połączeniach ruchowych i spoczynkowych części ulegają samoutwardzeniu na zimno. Jeżeli w wyniku zgniotu powierzchnia elementu osiąga maksymalną twardość jeszcze przed rozpoczęciem się jej ścierania mechanicznego, przyczynia się to do wydatnego zwiększenia odporności danego elementu na zużycie. 916 — Zużycie typowych części samochodów Postępujące zużycie części eksploatowanego samochodu przejawia się najwyraźniej w powiększaniu luzów w połaczeniach ruchowych. W warunkach zwykłego eksploatacyjnego zużywania się części luzy w połączeniach ruchowych wzrastają proporcjonalnie ze zwiększaniem się przebiegu samochodu.
Przebieg zużycia części. Rozpatrując przebieg zużycia powierzchni i powiększania się luzów pomiędzy dwoma współpracującymi ruchowo elementami należy rozróżniać trzy okresy charakterystyczne: — okres docierania; w okresie tym odbywa się wzmożone ścieranie się powierzchni roboczych, polegające na Ścinaniu i ścieraniu wzajemnym nierówności, przy czym zużycie jest wzmożone, a luzy wzrastają szybko; podczas docierania odbywają się dwa różne procesy: wzajemnego wygładzania się współpracujących powierzchni na drodze mechanicznej przez ścieranie wystających chropowatości (śladów obróbki) oraz powstawanie niekrystalicznej warstwy (Beilbyego) wskutek nadtapiania i rozpłaszczania wierzchołków nierówności; warstwa ta odznacza się zwiększoną twardością, jest gładka i odporna na zużycie, [podobne: otomoto wloclawek, tarcie płynne, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto olkusz tarcie płynne tribusteron vb leasing samochody poleasingowe