Stopień zużycia części samochodów można określać przez pomiary zmian wymiarów liniowych lub przez pomiary ubytku ciężaru rozmaitymi metodami, z których najważniejsze omówiono poniżej. Metoda mikrometrażu polega na określaniu zmian wymiarów liniowych elementów po ustalonym okresie pracy. Do pomiarów służą zwykle mikromierze i Średnicówki oraz mikromierze i przyrządy z czujnikami do pomiarów średnic wewnętrznych. Metoda mikrometrażu jest powszechnie stosowana w warsztatach naprawczych przez użytkowników w czasie eksploatacji pojazdów, Istotną zaletą metody mikrometrażu jest łatwość pomiarów i określania w dowolnym miejscu stopnia zużycia zużytej powierzchni bez jej uszkadzania. Metoda sztucznych baz jest to metoda laboratoryjna, stosowana w tych przypadkach, gdy nie zachodzi plastyczne odkształcenie zużywających się powierzchni roboczych. Rozróżnia sie dwa sposoby pomiarów: za pomocą odcisków i rysy. Pomiar zużycia za pomocą odcisków polega na wykonaniu na roboczej powierzchni szeregu odcisków długości 1 mm przy użyciu diamentowego ostrosłupa o kącie rozwarcia 1360 , stosunku długości przekątnej podstawy do wysokości ostrosłupa l/h. Nacisk wywierany na ostrosłup podczas wykonywania do wykonywania odcisków odcisku wynosi 2. . .50 kG i oblicza się go z zależności: P I HV, gdzie: P obciążenie ostrosłupa [kG], I orientacyjna długość przekątnej odcisku [mm] Oraz HV — twardość badanego materiału według Vickersa [k Ci/mm2]. Wielkość liniowego zużycia w badanym miejscu powierzchni roboczej określa sie z zależności : AZ/m gdzie: AZ. Pomiar zużycia za pomocą rysy polega na wykonaniu na powierzchni roboczej elementu rysy przy użyciu diamentowego ostrosłupa. [więcej w: lelek porsche, cyjanowanie, otomoto kościerzyna ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: cyjanowanie lelek porsche otomoto kościerzyna