Pomiędzy współpracującymi powierzchniami mogą znajdować się rozmaite ciała obce, jak : ziarna pyłu lub piasku, opiłki, cząstki proszku ściernego, twarde produkty spalania (cząstki popiołu) i inne, Twarde ciała obce oddziałując mechanicznie na powierzchnie robocze wzmagają zużycie obu współpracujących elementów. Wówczas bowiem obok ścierania spowodowanego tarciem powierzchnie robocze są dodatkowo zdzierane przez twarde ciała obce. Intensywność zużywania się części zależy od ilości, wielkości i twardości ciał obcych znajdujących sie pomiędzy współpracującymi powierzchniami, od prędkości ruchu względnego tych powierzchni, ich twardości i temperatury. Ciała obce w czynniku smarującym powodują zużycie części bezpośrednio lub pośrednio, zmieniając własności czynnika smarującego. Zużycie wskutek odkształceń plastycznych i płynięcia materiału może być wynikiem zmienności obciążeń w połączeniach ruchowych lub spoczynkowych. Zużycie takie polega na zmienianiu się wymiarów i kształtu elementów, a w związku z tym i pasowania, lecz zasadniczo nie zachodzi ubytek materiału. Zużycie wskutek ruchu cieczy (erozja). Ze względu na Charakter oddziaływania cieczy powodującej ubytek materiału części rozróżnia się ogólnie trzy różne postacie zużycia wskutek ruchu cieczy: — erozja przepływowa = wywołana przepływem cieczy, powoduje zużycie w postaci wyżłobienia w warstwie powierzchniowej zwężonych przelotów w elementach, przez które przepływa (dysze, rozpylacze, wirniki pomp), — erozja kroplowa wywołana jest silnymi uderzeniami kropel cieczy, powtarzającymi się z dużą częstością; zużycie jest następstwem zmęczenia materiału powierzchniowej warstwy elementu i przypomina łuszczenie się z naruszeniem spoistosci materiału, — erozja kawitacyjna; zjawisko kawitacji polega na Wytwarzaniu sie w strumieniu przepływajacej cieczy „pustych” przestrzeni wypełnionych parą wydzieloną z cieczy wówczas, kiedy ciśnienie w pewnym obszarze spada poniżej prężności parowania erozja kawitacyjna polega na silnych drganiach wywołanych wielokrotnymi miejscowymi uderzeniami fal ciśnienia w materiał warstwy powierzchniowej; kawitacja występuje najczęściej podczas przepływu cieczy przez zmienny przekrój oraz w razie spadku wydajności lub wysokości podnoszenia cieczy; wskutek kawitacji ulegają np. zużyciu wirniki i spirale zbiorcze pomp oraz przewody; erozja kawitacyjna powoduje swoiste osłabienie spoistości materiału z wyrywaniem jego cząstek (gąbczastość). [więcej w: otomoto wloclawek, tarcie płynne, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto olkusz tarcie płynne tribusteron vb leasing samochody poleasingowe