Przenośniki

Przenośniki środkowy i wychylny są napędzane silnikami o mocy 10 kW i mają prędkość roboczą taśmy 0,7 m/s. Zasięg działania pługów bocznych dochodzi do 2880 mm od osi toru; mechanizmy robocze mogą być opuszczane 70 mm poniżej główki szyny (boczne elewatory — poniżej 400 mm). Wymiary maszyny wynoszą 25 000 X mm, a jej masa własna— 74 200 kg. Osprzęt roboczy jest sterowany pneumatycznie z pulpitów sterujących, rozmieszczonych w kabinie głównej i pomocniczej. Maszyny do kopania rowów bocznych i zakładania drenaży. Wieloczynnościowe maszyny do ścinania ław torowiska i oczyszczania rowów bocznych w zasadzie nie są wykorzystywane do kopania nowych rowów bocznych. Bardziej wydajne do kopania nowych rowów są odpowiednio przystosowane koparki wieloczerpakowe oraz maszyny specjalnie do tego skonstruowane, jak pogłębiarka PRC-52, zawieszona na ciągniku gąsienicowym MAZUR D-50. Pogłębiarka PRC-52 jest przegubowo połączona ze wspornikową ramą, przymocowaną do ramy ciągnika. Osprzęt roboczy pogłębiarki stanowi łańcuch ze skrobakami, napędzany przez skrzynię przekładniową ciągnika za pośrednictwem mechanicznej przekładni łańcuchowej. Łańcuch jest podwieszony na cięgnach, które w zależności od ruchu tłoczyska siłownika hydraulicznego powodują odpowiednie ustawienie i zagłębienie łańcucha skrawającego w gruncie. Siłowniki hydrauliczne są sterowane dźwigniami. Pompa zębata układu hydraulicznego jest bezpośrednio napędzana przez silnik napędowy ciągnika. [przypisy: wyposażenie stajni, surowce wtórne, garaże blaszane ]

Widoczność z wnętrza samochodu

Widoczność z wnętrza samochodu wyznacza sie z miejsca kierowcy lub miejsc zajmowanych przez poszczególnych pasażerów, w ciemnym pomieszczeniu. W miejscu oczu kierowcy lub pasażera umieszcza sie niewielką żarówkę, której światło padając na ekrany, ściany lub posadzkę wskazuje od razu rozmieszczenie obszarów widocznych i stref niewidocznych. Warunki pomiarów mają istotny wpływ na wyniki wszelkiego rodzaju badań i prób drogowych. Porównywalne są jedynie rezultaty pomiarów wykonywanych w identycznych warunkach, zarówno gdy chodzi o trasę, jak i o badany pojazd. Z tego względu wszystkie badania i próby drogowe powinny być wykonywane w dokładnie i jednoznacznie określonych warunkach, z reguły ustalonych odpowiednimi normami. Dobór warunków ruchu. Z uwagi na dokładność i porównywalność wyników pomiarów, do badań i prób drogowych samochodu na ogół wybiera się: — prosty odcinek drogi, możliwie poziomy (maksymalne wzniesienie do 1,5%), o gładkiej nawierzchni betonowej w dobrym stanie; długość odcinka prób wynosi przeważnie około 2 km ; zwykle dodatkowo wymaga się dobrej widoczności oraz łatwości dojazdu i nawracania, przy czym wskazane jest, aby odcinek prób biegł przez las lub był obustronnie zadrzewiony, co ogranicza wpływ chwilowych porywów wiatru na wyniki pomiarów, — zadowalające warunki atmosferyczne; na badania i próby wybiera się dni pogodne (jezdnia powinna być zupełnie sucha) oraz w miarę możności bezwietrzne (maksymalna prędkość wiatru 2. . .3 m/sek). Odstępstwa od podanych wymagań ogólnych mają miejsce tylko w razie badań specjalnych, których celem są pomiary i próby w szczególnych warunkach ruchu — np. na mokrej lub oblodzonej nawierzchni, w terenie, na określonym rodzaju nawierzchni itp. W takich przypadkach w programie badań ustala się szczegółowe wymagania odnośnie szczególnych warunków ruchu. Przygotowanie pojazdu do badań i prób drogowych obejmuje zwykle następujące zabiegi: [patrz też: wyposażenie stajni, skup samochodów warszawa, wywóz gruzu warszawa ]