Wyznaczanie oporu powietrza

Pojazdy rozpędza się do określonej prędkości i sprawdza się sile wskazywaną przez dynamometr. Powierzchnię czołową pojazdu badanego oblicza się planimetrując rysunek jego poprzecznego obrysu lub jego powierzchni czołowej. Współczynnik oporu powietrza oblicza się z zależności: cx 207 (Pp — Pt)/F • V, gdzie: Pp — siła uciągu (na haku) [kG], Pt — siła oporów toczenia [kGl, V — prędkość pojazdu [km/godz] oraz F — powierzchnia czołowa. Wyznaczanie skuteczności hamowania. Opóźnienie oraz drogę hamowania przeważnie mierzy się kilkakrotnie, od kilku różnych prędkości początkowych i przy kilku różnych naciskach na pedał hamulca. Pojazd rozpędza się, wyłącza się sprzęgło i w chwili, w której prędkość samochodu zmaleje do założonej początkowej szybkości jazdy, wciska się odpowiednio pedał hamulca. Wymagany stały nacisk na pedał hamulca wywiera sie przy użyciu dynamometru albo ogranicza się nacisk stopy kierowcy za pomocą ogranicznika nacisku. Podczas kolejnych prób mierzy sie długości drogi i okresy czasu hamowania, a niekiedy również i maksymalne opóźnienia (za pomocą przyspieszeniomierza). Najłatwiej i najdokładniej ocenia sie przebieg hamowania samochodu na podstawie wykresu chwilowych opóźnień, kreślonego samoczynnie przez opóźnieniomierz rejestrujący. Wyznaczanie uciągu. Siły uciągu na haku ciągnika lub innego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy określa sie zwykle na poszczególnych biegach — przez ciągnięcie badanym pojazdem przyczepy dynamometrycznej, będącej ciężkim pojazdem o dającym się regulować oporze uciągu (przez zwiększanie lub zmniejszanie sił hamowania, zawsze jednakowych na wszystkich kołach jezdnych przyczepy dynamometrycznej). Badany samochód obciąża sie coraz większym oporem uciągu, ograniczając w ten sposób jego predkość do szybkości jazdy odpowiadającej maksymalnemu momentowi obrotowemu silnika i określa się chwilową siłę uciągu (odczyt na dynamometrze). [hasła pokrewne: wynajem aut warszawa, nagrzewnice powietrza, prawo jazdy ]

Tarcie graniczne i półpłynne

Ślizgające się po sobie powierzchnie elementów są oddzielone cienką warstewką smaru (grubości 0,1 lub cieńszą), przy czym zbliżenie współpracujących powierzchni jest tak duże, że uchwytnie oddziaływają siły przyciągania cząsteczkowego pomiędzy wierzchołkami nierówności ; tarcie graniczne stanowi rodzaj pośredni pomiędzy tarciem płynnym i półpłynnym, — tarcie płynne; współpracujące powierzchnie elementów nie dotykają w ogóle do siebie, ponieważ rozdziela je ciągła warstewka smaru zwana filmem olejowym, o grubości kilku setnych lub nawet tysięcznych milimetra; w warunkach tarcia płynnego części w ogóle nie zużywają się wskutek mechanicznego ścierania, a opory tarcia miedzy współpracującymi powierzchniami wynikają jedynie z tarcia wewnętrznego cząstek smarującej cieczy; tarcie płynne występuje np. włożyskach głównych i korbowych podczas pracy silnika. Tarcie półpłynne; film olejowy jest bardzo cienki i miejscami poprzerywany; wskutek braku ciągłości warstewki smarującej współpracujące powierzchnie stykają się ze sobą w niektórych miejscach wierzchołkami swych nierówności ; tarcie półpłynne występuje w łożyskach głównych i korbowych podczas uruchamiania i zatrzymywania silnika lub kiedy ich smarowanie jest niedostateczne. Części samochodów ulegają zużyciu mechanicznemu z najróżniejszych przyczyn, jak: tarcie ślizgowe lub toczne, obciążenia zmęczeniowe i dynamiczne, ścieranie przez twarde ciała obce, odkształcenia plastyczne i płynięcie materiału lub wskutek omywania przez ciecz. Często występują jednocześnie dwa lub więcej powodów zużycia mechanicznego. Zużycie wskutek tarcia ślizgowego. Części mogą współpracować ze sobą w warunkach tarcia suchego lub w lepszych czy gorszych warunkach smarowania. Podczas poślizgu w warunkach suchego tarcia ślizgowego od warstw powierzchniowych współpracujących elementów są odrywane, ścinane i rozkruszane drobne cząstki materiałów części, działające następnie jako ziarna proszku ściernego, żłobiące rysy i odspajające inne cząstki z współpracujących powierzchni. Wskutek procesu ścierania elementy współpracujące zatracają swoje pierwotne wymiary i kształty, a na powierzchniach roboczych powstają zmatowieni a i bruzdy. Zachodzi wówczas zatem jednocześnie zmiana objętości i ciężaru części, [przypisy: serwis mitsubishi, witryny aluminiowe, wynajem aut warszawa ]