Przenośniki

Przenośniki środkowy i wychylny są napędzane silnikami o mocy 10 kW i mają prędkość roboczą taśmy 0,7 m/s. Zasięg działania pługów bocznych dochodzi do 2880 mm od osi toru; mechanizmy robocze mogą być opuszczane 70 mm poniżej główki szyny (boczne elewatory — poniżej 400 mm). Wymiary maszyny wynoszą 25 000 X mm, a jej masa własna— 74 200 kg. Osprzęt roboczy jest sterowany pneumatycznie z pulpitów sterujących, rozmieszczonych w kabinie głównej i pomocniczej. Maszyny do kopania rowów bocznych i zakładania drenaży. Wieloczynnościowe maszyny do ścinania ław torowiska i oczyszczania rowów bocznych w zasadzie nie są wykorzystywane do kopania nowych rowów bocznych. Bardziej wydajne do kopania nowych rowów są odpowiednio przystosowane koparki wieloczerpakowe oraz maszyny specjalnie do tego skonstruowane, jak pogłębiarka PRC-52, zawieszona na ciągniku gąsienicowym MAZUR D-50. Pogłębiarka PRC-52 jest przegubowo połączona ze wspornikową ramą, przymocowaną do ramy ciągnika. Osprzęt roboczy pogłębiarki stanowi łańcuch ze skrobakami, napędzany przez skrzynię przekładniową ciągnika za pośrednictwem mechanicznej przekładni łańcuchowej. Łańcuch jest podwieszony na cięgnach, które w zależności od ruchu tłoczyska siłownika hydraulicznego powodują odpowiednie ustawienie i zagłębienie łańcucha skrawającego w gruncie. Siłowniki hydrauliczne są sterowane dźwigniami. Pompa zębata układu hydraulicznego jest bezpośrednio napędzana przez silnik napędowy ciągnika. [przypisy: wyposażenie stajni, surowce wtórne, garaże blaszane ]

Zużycie panewki łożyska głównego lub korbowego

Zużycie panewki łożyska głównego lub korbowego polega najczęściej na ścieraniu i niszczeniu powierzchni roboczej warstwy stopu łożyskowego. Niekiedy panewka zostaje uszkodzona wskutek zatarcia lub porysowania przez zanieczyszczenia, albo w wyniku skorodowania przez związki kwasowe zawarte w oleju. Ponadto w miarę postępującego zużycia panewki pogarszają się własności warstwy ślizgowej, ponieważ stop łożyskowy ulega zmęczeniu, a w jego powierzchnię robocza wbijają sie rozmaite twarde zanieczyszczenia (rysujące następnie czop). Intensywność zużycia łożysk zależy głównie od następujących czynników : własności stopu łożyskowego i współpracującego z nim czopa, jakość obróbki (kształtu i gładkości powierzchni roboczych), dokładność przylegania czopa i panewki, warunki smarowania i chłodzenia oraz luz łożyskowy i staranność składania. Wal rozrządu. Zużyciu ulegają głównie krzywki i czopy łożyskowe oraz elementy napędowe (mimośród lub wieniec zębaty). Niekiedy stwierdza się zgięcie lub skręcenie wału rozrządu. Zużycie czopów łożyskowych jest na ogól nierównomierne (owalizacja lub stożkowatość). Mechaniczne ścieranie krzywek powoduje zmniejszenie ich wysokości oraz zmiany promieni krzywizny wierzchołków. Wskutek zużywania się bieżni krzywek zmieniają się luzy zaworów oraz charakterystyczne kąty rozrządu. Zawory silników spalinowych, zwłaszcza wydechowe, pracują w bardzo niekorzystnych warunkach (wysokie temperatury, niedostateczne smarowanie, korodująco-erodujące działanie gorących spalin oraz obciążenia uderzeniowe). Wskutek zużycia zawory tracą szczelność i coraz gorzej spełniają swe zadania. Zużycie zaworu polega najczęściej na wybijaniu stożkowej przylgni grzybka i stopki trzonka oraz na ścieraniu materiału z części prowadzącej trzonka. Ponadto grzybek zaworu ulega wypalaniu i odkształcaniu, przy czym na przylgni mogą powstawać wżery wskutek korozji i erozji. Niekiedy trzonek zaworu wykrzywia się, a grzybek pęka. Intensywność zużycia zaworu zależy głównie od następujących czynników: własności materiału zaworu, jakość obróbki i sposób wykonania, luz w mechanizmie napędu zaworu, luz trzonka zaworu w prowadnicy, warunki smarowania i chłodzenia, prawidłowość dotarcia zaworów do gniazd oraz ustawienie rozrządu. [hasła pokrewne: hydraulika przemysłowa, surowce wtórne, wynajem autokarów Warszawa ]