Budowa przebijaka gruntu typu KRET 100Pl

Zespół napędowy napiera na rurę płaszczową 16, która pogrąża się w otworze wierconym przez głowicę roboczą. Urobek, odspojony przez świder spiralny i noże podcinające głowicy, jest przemieszczany przenośnikiem ślimakowym na zewnątrz otworu. Aby zmniejszyć opory skrawania gruntu podczas wiercenia, do strefy wiercenia doprowadza się wodę, która jest tłoczona pompą przez konstrukcję rurową śruby pociągowej, wału ślimacznicy i wału przenośnika ślimakowego; woda otworami wydostaje się w strefę odwiertu. Zamiast silnika spalinowego może być również użyty silnik elektryczny, który wymaga jednak zasilania z zespołu prądotwórczego. Do wykonywania poziomych, ukośnych i pionowych przebić oraz do wbijania rur stalowych stosuje się na PKP samobieżne pneumatyczne urządzenia udarowe typu KRET 100PI. Przebijak gruntu typu KRET 100Pl składa się z kadłuba zakończonego dziobem, tulei cylindrycznej z amortyzatorem, bi jaka, zaworu, złącza i końcówki wyciągowej ze stalową liną asekuracyjną długości 20 m i średnicy 13 mm. Grunt jest przebijany pod wpływem uderzeń bijaka o dłuto, umieszczone w dziobie kadłuba. Reakcja odrzutu bijaka o zwrocie przeciwnym do kierunku przebijania jest równoważona siłą tarcia obudowy przebijaka o grunt. Przebijak przesuwa się więc do przodu, zagęszczając grunt wokół siebie. Bijak w ruch postępowo—zwrotny jest wprowadzany sprężonym powietrzem, działającym na jego czołowe powierzchnie od strony komory A lub B. W ciągu 1 minuty wykonuje on około 480 uderzeń w kowadło dłuta. Do komory A powietrze dopływa z zaworu rurką, natomiast do komory B z cylindra rozrusznika zaworu. Przebijak i zawór są wyposażone w gumowe wkładki — amortyzatory do tłumienia uderzeń. Przebijak jest zasilany sprężonym powietrzem o ciśnieniu MN/m2 (6 at) ze sprężarki o nominalnej wydajności 2 m3/min.[więcej w: Skoki tandemowe, przekładnie zębate, gabloty informacyjne ]

Wyznaczanie zużycia paliwa

Zależnie od celu pomiarów zużycie paliwa wyznacza się podczas ruchu pojazdu z określoną predkością jako stosunek zużytego paliwa (mierzonej przepływomierzem lub w inny sposób) do przebytej drogi lub czasu trwania jazdy. tarczy. Do nadwozia przymocowuje się aparat fotograficzny skierowany na płytkę. Warunki toczenia się kół jezdnych zakręcającego samochodu au, — kąt miedzy osią tylną a osią obrotu przedniego kola wew— kąt między osią tylną a osią obrotu przedniego kola zewnętrznego, R — promień toczenia się kół tylnych. W tym celu do czopa łożyskowego przedniego koła równolegle do tarczy kola przymocowuje się cienka okrągłą płytkę stalową o średnicy równej średnicy Badanie na hamowni podwoziowej, czyli na specjalnym stanowisku do badania kompletnych pojazdów, Odtwarzającym określone warunki ich ruchu, pozwala na wykonywanie w laboratorium pomiarów uzyskiwanych zwykle podczas prób drogowych. Na hamowni podwoziowej można wyznaczać np. zużycie paliwa, przyspieszenia i opóźnienia samochodu, zdolność pokonywania wzniesień, skuteczność hamowania itp.
Najczęściej hamownia podwoziowa ma dwa bębny, na których ustawia sie kola pędne badanego samochodu, unieruchomionego przy użyciu odpowiednich zaczepów. Bębny połączone są z dynamometrem elektrodynamicznym. Wentylator oporowy stwarza obciążenie odtwarzające opór powietrza pokonywany przez samochód podczas ruchu. Dodatkowo chłodzi się opony. Badanie stateczności ruchu samochodu. Pod wpływem sił bocznych, np. siły odśrodkowej, siły spowodowanej pochyleniem drogi lub pod naporem bocznego wiatru, samochód podlega bocznemu znoszeniu. Katy bocznego znoszenia kół jezdnych pod wpływem działającej na samochód siły odśrodkowej wyznacza sie przy użyciu przyrządu, który podczas zakręcania pojazdu rejestruje jego prędkość kątową, chwilowy promień krzywizny ruchu samochodu oraz chwilowe kąty skręcenia kół przednich. [przypisy: Skoki tandemowe, siłowniki hydrauliczne, niszczarki HSM ]