Wyznaczanie zużycia paliwa

Zależnie od celu pomiarów zużycie paliwa wyznacza się podczas ruchu pojazdu z określoną predkością jako stosunek zużytego paliwa (mierzonej przepływomierzem lub w inny sposób) do przebytej drogi lub czasu trwania jazdy. tarczy. Do nadwozia przymocowuje się aparat fotograficzny skierowany na płytkę. Warunki toczenia się kół jezdnych zakręcającego samochodu au, — kąt miedzy osią tylną a osią obrotu przedniego kola wew— kąt między osią tylną a osią obrotu przedniego kola zewnętrznego, R — promień toczenia się kół tylnych. W tym celu do czopa łożyskowego przedniego koła równolegle do tarczy kola przymocowuje się cienka okrągłą płytkę stalową o średnicy równej średnicy Badanie na hamowni podwoziowej, czyli na specjalnym stanowisku do badania kompletnych pojazdów, Odtwarzającym określone warunki ich ruchu, pozwala na wykonywanie w laboratorium pomiarów uzyskiwanych zwykle podczas prób drogowych. Na hamowni podwoziowej można wyznaczać np. zużycie paliwa, przyspieszenia i opóźnienia samochodu, zdolność pokonywania wzniesień, skuteczność hamowania itp.
Najczęściej hamownia podwoziowa ma dwa bębny, na których ustawia sie kola pędne badanego samochodu, unieruchomionego przy użyciu odpowiednich zaczepów. Bębny połączone są z dynamometrem elektrodynamicznym. Wentylator oporowy stwarza obciążenie odtwarzające opór powietrza pokonywany przez samochód podczas ruchu. Dodatkowo chłodzi się opony. Badanie stateczności ruchu samochodu. Pod wpływem sił bocznych, np. siły odśrodkowej, siły spowodowanej pochyleniem drogi lub pod naporem bocznego wiatru, samochód podlega bocznemu znoszeniu. Katy bocznego znoszenia kół jezdnych pod wpływem działającej na samochód siły odśrodkowej wyznacza sie przy użyciu przyrządu, który podczas zakręcania pojazdu rejestruje jego prędkość kątową, chwilowy promień krzywizny ruchu samochodu oraz chwilowe kąty skręcenia kół przednich. [przypisy: serwis Skoda, Skoda Wrocław, regeneracja turbin, regeneracja przekładni kierowniczych  ]

Wyznaczanie oporu powietrza

Pojazdy rozpędza się do określonej prędkości i sprawdza się sile wskazywaną przez dynamometr. Powierzchnię czołową pojazdu badanego oblicza się planimetrując rysunek jego poprzecznego obrysu lub jego powierzchni czołowej. Współczynnik oporu powietrza oblicza się z zależności: cx 207 (Pp — Pt)/F • V, gdzie: Pp — siła uciągu (na haku) [kG], Pt — siła oporów toczenia [kGl, V — prędkość pojazdu [km/godz] oraz F — powierzchnia czołowa. Wyznaczanie skuteczności hamowania. Opóźnienie oraz drogę hamowania przeważnie mierzy się kilkakrotnie, od kilku różnych prędkości początkowych i przy kilku różnych naciskach na pedał hamulca. Pojazd rozpędza się, wyłącza się sprzęgło i w chwili, w której prędkość samochodu zmaleje do założonej początkowej szybkości jazdy, wciska się odpowiednio pedał hamulca. Wymagany stały nacisk na pedał hamulca wywiera sie przy użyciu dynamometru albo ogranicza się nacisk stopy kierowcy za pomocą ogranicznika nacisku. Podczas kolejnych prób mierzy sie długości drogi i okresy czasu hamowania, a niekiedy również i maksymalne opóźnienia (za pomocą przyspieszeniomierza). Najłatwiej i najdokładniej ocenia sie przebieg hamowania samochodu na podstawie wykresu chwilowych opóźnień, kreślonego samoczynnie przez opóźnieniomierz rejestrujący. Wyznaczanie uciągu. Siły uciągu na haku ciągnika lub innego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy określa sie zwykle na poszczególnych biegach — przez ciągnięcie badanym pojazdem przyczepy dynamometrycznej, będącej ciężkim pojazdem o dającym się regulować oporze uciągu (przez zwiększanie lub zmniejszanie sił hamowania, zawsze jednakowych na wszystkich kołach jezdnych przyczepy dynamometrycznej). Badany samochód obciąża sie coraz większym oporem uciągu, ograniczając w ten sposób jego predkość do szybkości jazdy odpowiadającej maksymalnemu momentowi obrotowemu silnika i określa się chwilową siłę uciągu (odczyt na dynamometrze). [hasła pokrewne: serwis Skoda, Skoda Wrocław, regeneracja turbin, regeneracja przekładni kierowniczych  ]