Samobieżne działo pancerne G-15

Samobieżne działo pancerne G-15 (rys. 89-38) stosowane do obrony przeciwpancernej i jako pojazd bojowy w oddzialach pancernych wyróżnia się bardzo silnym opancerzeniem przodu. Ciężar bojowy 16 ton. Uzbrojenie stanowi wbudowane na stałe działo 75 mm z możliwością wychylania w pionie, lecz z ograniczonym kierowaniem w poziomie. Strzały oddawane są w kierunku jazdy. Silnik wysokoprężny SAURER o mocy 150 KM. Niszczyciel czołgów M 50 ONTOS używany jest przez piechotę morską do zwalczania celów opancerzonych. Uzbrojenie stanowi sześć dział bezodrzutowych 106 mm, z których cztery sprzężone są z karabinami maszynowymi 12,7 mm służącymi do wstrzeliwania oraz jeden karabin maszynowy 7,62 mm. Ciężar niszczyciela wynosi 7,7 tony, szybkość maksymalna 64 km/godz. Dwa spośród sześciu dział mogą być zdejmowane i wykorzystywane do strzelania z ziemi. Podwozia czołgów oraz ich zespoły i części wykorzystywane są szeroko m. in. do budowy remontowo-ewakuacyjnych pojazdów pancernych. Warsztaty remontowe, magazyny części zamiennych budowane są w zasadzie na podwoziach samochodów. Wozy pancerne remontowo-ewakuacyjne przeznaczone są natomiast do ewakuacji z pola walki wszelkiego rodzaju pojazdów bojowych oraz do wykonywania prac demontażowo-montażowych pod obstrzałem nieprzyjaciela. Remontowo-ewakuacyjne pojazdy pancerne są wyposażone w dźwigi, wciągarki i ostrogi oporowe (specjalne zaczepy przymocowywane do ogniw gąsienic celem zwiększenia przyczepności), komplet narzędzi i mechanizmów oraz w urządzenia holownicze. Pojazdy takie mają często także lekkie uzbrojenie.  Pojazdy bojowe klasyfikuje sie na podstawie pewnych cech szczególnych omówionych na wstępie (np. armata w wieży obrotowe] decyduje o zaliczeniu pojazdu do grupy czołgów). Obecnie różnice między poszczególnymi grupami pojazdów bojowych zaczynają się wyraźnie zacierać. Na przykład pojazd bojowy jednoczy w sobie charakterystyczne cechy samochodu pancernego, czołgu i samobieżnej wyrzutni rakiet. [podobne: serwis Skoda, kruszywa drogowe, Kurs na wózki widłowe, regeneracja reflektorów  ]

Najmniejszy promień skrętu

Najmniejszy promień skrętu wyznacza się przez pomiar promienia koła, które wykreśla rysik umocowany do części samochodu najbardziej odleglej od środka obrotu, przy maksymalnym skręceniu kół przednich. Jednostkowy nacisk ogumienia wyznacza się dzieląc obciążenie koła jezdnego przez powierzchnie styku bieżnika opony z nawierzchnią jezdni. Powierzchnię styku określa sie np. przez odciśnięcie śladu pokrytego farbą bieżnika opony na kartce papieru opuszczając uniesione kolo stojącego samochodu, a następnie znów je unosząc. Otrzymany odcisk planimetruje się lub w inny sposób oblicza się jego powierzchnię. Wyniki pomiarów zmieniają się zależnie od obciążenia badanego koła jezdnego i ciśnienia powietrza w ogumieniu. Promień toczny koła jezdnego, czyli jego teoretyczny promień toczenia się podczas ruchu pojazdu, wyznacza sie mierząc odcinek drogi toczenia kola wykonującego określoną liczbę obrotów. Do pomiaru wybrać należy prosty i poziomy odcinek drogi. Początek drogi toczenia oznacza się np. kredą — nanosząc pionowy znak na dole opony kola i pod nim drugi znak na nawierzchni. Następnie przejeżdża się powoli samochodem pewien odcinek drogi tak, aby oznaczone kolo wykonało określoną całkowitą liczbę obrotów. Po zmierzeniu drogi toczenia się koła oblicza się jego promień toczny z zależności: rt S/2 i [mm], gdzie: S — droga toczenia koła [mm] oraz i — liczba obrotów kola. Promień zataczania kola przedniego, czyli promień koła zataczanego przez teoretyczny punkt styku danego koła z nawierzchnią wokół punktu przecięcia się osi sworznia zwrotnicy z płaszczyzna jezdni podczas obracania kierownicą, wyznacza się przy użyciu np. rysika. W tym celu zdejmuje się badane kolo przednie i do jego piasty przymocowuje Się rysik w taki sposób, aby jego ostrze znajdowało się dokladnie w miejscu środka śladu opony. Następnie pod rysik podkłada się papier i obraca się kierownicą. Promień łuku wykreślonego przez rysik jest szukanym promieniem zataczania. [podobne: serwis Skoda, kruszywa drogowe, Kurs na wózki widłowe, regeneracja reflektorów  ]