Przebijak KRET 100Pl

W celu zmiany kierunku przesuwania się przebijaka należy wypuścić sprężone powietrze z jego wnętrza przez rozłączenie i ponowne połączenie złącza albo przez odłączenie i ponowne przyłączenie węża do sprężarki. Z chwilą przerwania dopływu sprężonego powietrza, sprężyna zaworu woduje przemieszczenie się suwaka do tyłu, w wyniku czego następuje otwarcie otworów na tulei cylindrowej. W komorze B nie wytwarza się „poduszka powietrzna”, dzięki czemu bijak uderza swą czołową: powierzchnią w przód kadłuba amortyzatora powodując przesuwanie się przebijaka do tyłu. Przebijak, który w czasie pracy uległ uszkodzeniu, wyciąga się wciągarkę bębnową lub ciągnikiem. Siła potrzebna do wyciągnięcia narzędzia z gruntu piaszczystego dochodzi do około 15 kN, a z gruntu spoistego — nawet do około 70 kN (7000 kG).
Przebijakiem KRET 100Pl wykonuje się otwory o średnicy 100 mm z prędkością 4 do 12 mm w przypadku pracy w zwięzłym żwirze, osiągając do 50 m/h przy przebijaniu gliniastego gruntu. Otwory o większej średnicy, tj. 115, 130 lub 150 mm, wykonuje się po nałożeniu na kadłub urządzenia stożków kalibrujących. Prędkość przebijania otworów o średnicy 130 mm spada o około 40%, a otworów o średnicy 150 mm — o około 60%. Dokładność przebicia zależy od prawidłowego ustawienia przebijaka na cel oraz od głębokości przebijania, która w zależności od rodzaju gruntu nie może być mniejsza niż 1,2 do 2 m. Wykonywanie przebić na mniejszych głębokościach powoduje odchylanie się urządzenia do góry. 4. Maszyny do robót ziemnych Roboty ziemne są najczęściej wykonywane koparkami lub spycharkami, przy czym do niektórych robót mogą być stosowane także ładowarki, Cechą charakterystyczną tej grupy maszyn jest odspajanie gruntu i przemieszczanie go po roboczej powierzchni lemiesza pługa lub naczynia, zakończonego zębami albo nożami o odpowiednim profilu i kształcie. [hasła pokrewne: Renault Katowice, renault megane, Części do wózków widłowych ]

Budowa przebijaka gruntu typu KRET 100Pl

Zespół napędowy napiera na rurę płaszczową 16, która pogrąża się w otworze wierconym przez głowicę roboczą. Urobek, odspojony przez świder spiralny i noże podcinające głowicy, jest przemieszczany przenośnikiem ślimakowym na zewnątrz otworu. Aby zmniejszyć opory skrawania gruntu podczas wiercenia, do strefy wiercenia doprowadza się wodę, która jest tłoczona pompą przez konstrukcję rurową śruby pociągowej, wału ślimacznicy i wału przenośnika ślimakowego; woda otworami wydostaje się w strefę odwiertu. Zamiast silnika spalinowego może być również użyty silnik elektryczny, który wymaga jednak zasilania z zespołu prądotwórczego. Do wykonywania poziomych, ukośnych i pionowych przebić oraz do wbijania rur stalowych stosuje się na PKP samobieżne pneumatyczne urządzenia udarowe typu KRET 100PI. Przebijak gruntu typu KRET 100Pl składa się z kadłuba zakończonego dziobem, tulei cylindrycznej z amortyzatorem, bi jaka, zaworu, złącza i końcówki wyciągowej ze stalową liną asekuracyjną długości 20 m i średnicy 13 mm. Grunt jest przebijany pod wpływem uderzeń bijaka o dłuto, umieszczone w dziobie kadłuba. Reakcja odrzutu bijaka o zwrocie przeciwnym do kierunku przebijania jest równoważona siłą tarcia obudowy przebijaka o grunt. Przebijak przesuwa się więc do przodu, zagęszczając grunt wokół siebie. Bijak w ruch postępowo—zwrotny jest wprowadzany sprężonym powietrzem, działającym na jego czołowe powierzchnie od strony komory A lub B. W ciągu 1 minuty wykonuje on około 480 uderzeń w kowadło dłuta. Do komory A powietrze dopływa z zaworu rurką, natomiast do komory B z cylindra rozrusznika zaworu. Przebijak i zawór są wyposażone w gumowe wkładki — amortyzatory do tłumienia uderzeń. Przebijak jest zasilany sprężonym powietrzem o ciśnieniu MN/m2 (6 at) ze sprężarki o nominalnej wydajności 2 m3/min.[więcej w: Renault Katowice, renault megane, Części do wózków widłowych ]