System TETAN

Hydrostatyczny układ naczepy TETAN, dwuosiowego ciągnika siodłowego specjalnie zaprojektowano do eksploatacji na Saharze. Łączny ciężar rozładowanej naczepy wynosi 29 ton. Ogumienie kół DUNLOP 10,00-20. Powierzchnia nośna naczepy skonstruowana jest jako zwykły most sprzężony za pośrednictwem wału zaopatrzonego w przeguby oraz dwustopniowej skrzynki terenowej 0 przekladniach zębatych z silnikiem hydrostatycznym. Pompe przekladni hydrostatycznej napędza silnik napędowy ciągnika poprzez przekładnie elektromagnetyczne. Podczas ruszania z miejsca i przy niskiej szybkości jazdy pompa hydrostatyczna tłoczy olej do silnika hydrostatyczneg0 naczepy, który napędza jej kola jezdne. Jeżeli prędkość ruchu ciągnika przekracza około 19 km/godz, jednokierunkowe sprzęgło wbudowane w skrzynce terenowej rozłącza sie samoczynnie, wskutek czego koła jezdne naczepy zaczynają toczyć sie swobodnie; Zwalniająca przekładnia skrzynki terenowej naczepy używana jest tylko w okresie pokonywania dużych pochyłów jazdy (np. wzniesienia). Sprzęgło elektromagnetyczne służy do wyłączania przekładni hydrostatycznej przez przerywanie napędu pompy. Rama spełnia zadania elementu wiążącego w konstrukcyjną całość zasadnicze zespoły pojazdu samochodowego — czyli układy: napędowy, zawieszenia, sterowania i jezdny. Na ramie wspiera się również nadwozie samochodu. Ponadto rama ustala i utrzymuje w ściśle Określonych wzajemnych położeniach poszczególne zespoły pojazdu. Konstrukcja ramy samochodu powinna zapewniać jej maksymalną sztywność i zapobiegać skłonności do odkształceń sprężystych pod działaniem obciążeń dynamicznych, wywoływanych toczeniem się kół jezdnych po nierównościach drogi oraz bezwładnością zespołów samochodu i ładunku. Jednocześnie obciążenia statyczne, wynikające z ciężaru własnego pojazdu oraz ciężaru ładunku, nie powinny powodować nadmiernych odkształceń ramy. Rama pojazdu powinna ponadto zapewniać swobodę skręcania kół kierowanych oraz umożliwiać w samochodach osobowych niskie umieszczenie podłogi. Sztywność ramy, jak wykazały dociekania teoretyczne i praktyka, ma zasadnicze znaczenie dla stateczności ruchu pojazdu. Ponieważ jednak na elementy ramy działają w ruchu złożone Obciążenia ścinające, zginające i skręcające, zapewnienie ramie odpowiedniej sztywności jest dość trudne, zwłaszcza że trzeba to uzyskać ograniczając jej ciężar do minimum. Rozwój konstrukcyjny. Ramy stosowane obecnie w samochodach cechuje duża różnorodność, tak w układzie konstrukcyjnym, jak i doborze kształtowników na części składowe. [hasła pokrewne: serwis Skoda, Skoda Wrocław, części zamienne makita, regeneracja przekładni kierowniczych  ]

Niezbyt dokładnie, lecz bardzo łatwo wyznaczyć można kąt bocznego znoszenia fotografując ślad toczenia sie koła szenia, R — rzeczywisty promień toczenia się kół tylnych, 0 — prędkość kątowa samochodu, PC — siła odśrodkowa, MC — moment obrotowy, wynikający z naporu wiatru, C — środek ciężkości v oraz v2z — prędkości poszczególnych kół jezdnych. Kąt między śladem płytki na jezdni a wspomnianymi kreskami jest kątem znoszenia koła. Przyrząd do bezpośredniego wyznaczania kątów znoszenia kola niekierowanego mocuje się np. do czopa łożyskowego badanego koła. Ogumione kółko osadzone na osi pionowej ma swobodę ustawiania się stosownie do kierunku ruchu pojazdu. Ruchy skrętne kółka wokół osi za pośrednictwem potencjometra są wykazywane na wskaźniku wyskalowanym wprost w stopniach kąta znoszenia. Siła boczna wynikająca z pochylenia drogi jest proporcjonalna do kąta pochylenia jezdni i działa w środku ciężkości pojazdu, podobnie jak siła odśrodkowa. Natomiast napór bocznego wiatru działa w środku naporu pojazdu, czyli wywoływane przez wiatr siły boczne na poszczególnych kolach jezdnych zależą od kształtu i powierzchni bocznej nadwozia. środek naporu samochodu wyznacza się w tunelu aerodynamicznym. Skłonność nadwozia do pochylania się podczas zakręcania samochodu określić można za pomocą specjalnych aparatów w trakcie prób drogowych lub korzystając ze stanowiska pochylnego. Pochylenie się nadwozia na elementach zawieszenia oblicza się z różnicy kątów pochylenia nadwozia i pochylenia platformy. Oś pochylenia jest to prosta łącząca środki pochylenia zawieszenia przedniego i tylnego. Aby wyznaczyć środek pochylenia zawieszenia przedniego, z przodu samochodu umocowuje się pionowo listwę drewnianą, zaopatrzona w linię wzdłużną oraz układ rozmieszczonych w jednakowych odstępach (np. co 5 cm) linii poprzecznych. Linia wzdłużna powinna pokrywać się z osia pionową samochodu. [hasła pokrewne: serwis Skoda, Skoda Wrocław, części zamienne makita, regeneracja przekładni kierowniczych  ]