Niedogodność ta traci na znaczeniu gdy chodzi o duże i ciężkie pojazdy, w których hydrostatyczne układy napędowe są niekiedy nawet o wiele lżejsze niż typowe mechaniczne układy napędowe, mechanizmu różnicowego) ; niedogodności tej można zapobiec przez zastosowanie urządzeń do hamowania poszczególnych kół pędnych (niezależnie od innych) lub przez podzielenie układu napędowego na sekcje, z których każda składa się z pompy hydrostatycznej oraz jednego lub więcej silników hydrostatycznych. Wymienione okoliczności sprawiają, że napędy hydrostatyczne spotyka sie obecnie dość rzadko, głównie albo w niewielkich pojazdach użytkowanych na krótkich trasach i często zatrzymujących się (czyli kiedy mechaniczne układy napędowe szczególnie szybko sie zużywają i są najmniej przydatne), albo w dużych pojazdach wieloosiowych, zwłaszcza terenowych. Natomiast w typowych samochodach szosowych, osobowych lub ciężarowych, napędy hydrostatyczne należą do wyjątków. System HYDRO-STABIL. Hydrostatyczny układ napędowy spełnia wszystkie zadania typowego mechanicznego układu napędowego, a ponadto układu kierowniczego i układu hamulcowego. Read more… »

Gdy chodzi o żeliwa, najbardziej odporne na zużycie, lecz zarazem i szczególnie kruche 20 jest tzw. żeliwo białe, którego głównym składnikiem strukturalnym jest cementyt. Dość molibden zwiększają odporność żeliwa na zużycie. Stosunkowo znaczną odporność na zużycie wykazuje również żeliwo modyfikowane i żeliwo ciągliwe. Odporność żeliwa na zużycie zależy ponadto w dużym stopniu od zawartości węgla w stanie wolnym, w postaci grafitu, który wydatnie zmniejsza współczynnik tarcia — zapewniając nawet swego rodzaju właściwości ślizgowe, podobnie jak smar. Read more… »

Przez gładkość obróbki (mikrogeometrie) powierzchni należy rozumieć układ nierówności w obszarze I mm2. Im gładsza jest powierzchnia elementu tym powolniejsze jest jego zużycie, ponieważ tym lepiej przywiera czynnik smarujący do roboczej powierzchni. Najtrwalsze są części odzwierciadlano gładkich powierzchniach roboczych, otrzymywanych przez nowoczesne dość kosztowne sposoby obróbki, jak; gładzenie (honowanie), dogładzanie (superfinish), wiórkowanie, docieranie (lapping). Dzięki wysokiej gładkości powierzchni części zapewnia się dużą ich wytrzymałość zmęczeniową, znaczną odporność na korozję oraz trwałość połączeń spoczynkowych. Wymagana gładkość powierzchni roboczych dobiera sie odpowiednio do warunków ich współpracy, Wysoka gładkość silnie dociskanych powierzchni roboczych nie przyczynia się do zmniejszenia ich zużycia, jeżeli smar nie utrzymuje się pomiędzy nimi i ulega wyciskaniu. Read more… »

lm wolniej postępuje zużycie części i zespołów tym większa jest trwałość pojazdu samochodowego i tym dłuższe mogą byt przebiegi międzynaprawcze. Ponieważ o długości przebiegów międzynaprawczych decyduje oczywiście zużycie najmniej trwałych części, nadawanie innym elementom zbyt dużej trwałości, a zwłaszcza nie będącej wielokrotnością przebiegu międzynaprawczego mija się z celem i jest ekonomicznie nieuzasadnione. Intensywność zużycia (lub prędkość zużywania się elementu) jest to stosunek zużycia do czasu pracy lub do drogi przebyłej przez pojazd. Wielkość zużycia określa się jako zmianę wymiarów liniowych elementu lub jako ubytek jego ciężaru. Intensywność zużywania się części można określić z zależności: — ze względu na zmianę wymiarów — Z/t [mm/h] ; iws = ZIS [mm/km], — ze względu na ubytek ciężaru: ict G/t [G/h]; — [G/km], gdzie: i — wskaźnik inłensywności zużywania się elementu, Z — zmiana jego wymiarów [mm], (i — ubytek ciężaru IG], t — czas pracy elementu [godz] oraz S — przebieg pojazdów [km]. Read more… »