Zużycie panewki łożyska głównego lub korbowego

Zużycie panewki łożyska głównego lub korbowego polega najczęściej na ścieraniu i niszczeniu powierzchni roboczej warstwy stopu łożyskowego. Niekiedy panewka zostaje uszkodzona wskutek zatarcia lub porysowania przez zanieczyszczenia, albo w wyniku skorodowania przez związki kwasowe zawarte w oleju. Ponadto w miarę postępującego zużycia panewki pogarszają się własności warstwy ślizgowej, ponieważ stop łożyskowy ulega zmęczeniu, a w jego powierzchnię robocza wbijają sie rozmaite twarde zanieczyszczenia (rysujące następnie czop). Intensywność zużycia łożysk zależy głównie od następujących czynników : własności stopu łożyskowego i współpracującego z nim czopa, jakość obróbki (kształtu i gładkości powierzchni roboczych), dokładność przylegania czopa i panewki, warunki smarowania i chłodzenia oraz luz łożyskowy i staranność składania. Wal rozrządu. Zużyciu ulegają głównie krzywki i czopy łożyskowe oraz elementy napędowe (mimośród lub wieniec zębaty). Niekiedy stwierdza się zgięcie lub skręcenie wału rozrządu. Zużycie czopów łożyskowych jest na ogól nierównomierne (owalizacja lub stożkowatość). Mechaniczne ścieranie krzywek powoduje zmniejszenie ich wysokości oraz zmiany promieni krzywizny wierzchołków. Wskutek zużywania się bieżni krzywek zmieniają się luzy zaworów oraz charakterystyczne kąty rozrządu. Zawory silników spalinowych, zwłaszcza wydechowe, pracują w bardzo niekorzystnych warunkach (wysokie temperatury, niedostateczne smarowanie, korodująco-erodujące działanie gorących spalin oraz obciążenia uderzeniowe). Wskutek zużycia zawory tracą szczelność i coraz gorzej spełniają swe zadania. Zużycie zaworu polega najczęściej na wybijaniu stożkowej przylgni grzybka i stopki trzonka oraz na ścieraniu materiału z części prowadzącej trzonka. Ponadto grzybek zaworu ulega wypalaniu i odkształcaniu, przy czym na przylgni mogą powstawać wżery wskutek korozji i erozji. Niekiedy trzonek zaworu wykrzywia się, a grzybek pęka. Intensywność zużycia zaworu zależy głównie od następujących czynników: własności materiału zaworu, jakość obróbki i sposób wykonania, luz w mechanizmie napędu zaworu, luz trzonka zaworu w prowadnicy, warunki smarowania i chłodzenia, prawidłowość dotarcia zaworów do gniazd oraz ustawienie rozrządu. [hasła pokrewne: samochody używane toyota, Samochody używane, motoryzacja samochody ]

Sworznie tłokowe

O sposobie zużywania się sworznia tłokowego decyduje jego wykonanie. Sworzeń ustalony w główce korbowodu zużywa się tylko na końcach, a sworzeń pływający również i w części środkowej. Zużycie sworznia nie jest równomierne i przeważnie ulega on zowalizowaniu. W miare zużywania się sworznia tłokowego i jego ułożyskowania powiększa się luz sworznia w łożyskach, co powoduje charakterystyczne stukanie silnika. Wzmożone zużycie sworznia tłokowego jest następstwem zawartości zanieczyszczeń mechanicznych w oleju, niewłaściwego pasowania sworznia w piastach tłoka i główce korbowodu lub niedokładności wykonania otworów w piastach tłoka i tulejce główki korbowodu. Wal korbowy. Przeważnie zużycie wału korbowego polega tylko na Ścieraniu materiału z czopów głównych i korbowych. Niekiedy zużywają się również i inne elementy walu korbowego, jak tarcza do mocowania koła zamachowego, otwory gwintowane, śrubowy odrzutnik oleju, czopy współpracujące z uszczelniaczami lub rowek klinowy. Ponadto często wał korbowy ulega zgięciu lub skręceniu. Nierzadkie są też przypadki powstawania pęknięć wskutek zmęczenia materiału wału. Zużycie czopów głównych i korbowych nie jest równomierne, lecz przeważnie ulegają one owalizacji lub stają sie stożkowate lub baryłkowate. W miarę zużywania się czopów wału korbowego i panewek powiększają się luzy w łożyskach korbowych i głównych, a tym samym wzmaga się wyciekanie z nich oleju doprowadzanego pod ciśnieniem. Wskutek tego obniża się ciśnienie oleju w układzie smarowania pogarszają się warunki smarowania wielu części silnika, Intensywność zużycia wału korbowego zależy głównie od następujących czynników: własności materiału walu, jakość wykonania walu i jego obróbki, sztywność walu i kadłuba silnika, warunki smarowania, luzy w łożyskach korbowych i głównych, trwało czopów i własności stopu łożyskowego panewek oraz staranność składania. Łożyska ślizgowe, korbowe i główne silników samochodowych pracują w niekorzystnych warunkach, z uwagi na duże prędkości poślizgu oraz zmienność nacisków w rozległych zakresach. W zadowalających warunkach smarowania prawidłowo dobrane i dopasowane panewki łożyskowe wykazują dużą trwałość. [hasła pokrewne: samochody używane toyota, Samochody używane, motoryzacja samochody ]