Ciśnienie zasilania silników hydrostatycznych

Wskutek przyspieszania lub zwalniania biegu silnika spalinowego odpowiednio wzrasta lub zmniejsza się wydajność pompy hydrostatycznej, a wiec i podwyższa sie lub maleje szybkość jazdy. Pojazd zakręca wskutek powstania różnicy prędkości obrotowych kół pędnych, wywołanej przez hamowanie i zależy od chwilowego ciśnienia tłoczenia pompy zasilającej silniki hydrostatyczne, ustawianego przy użyciu zaworów. Przykładowo przy ciśnieniu roboczym około 200 kG/cm2 przełożenie momentów obrotowych wynosi około 150kG/cm2 a przy ciśnieniu roboczym około 250kG/cm2. Ciśnienie zasilania silników hydrostatycznych reguluje się praktyce najczęściej w granicach 80. Sprawność przekazywania napedu przez układ napedowy jest mała i na ogół nie wykracza poza zakres 0,7-0,8. Pomimo to godzinowe zużycie paliwa przez silnik spalinowy kształtuje się na ogól poniżej zużycia w przypadku stosowania mechanicznego układu napędowego. Silnik napędzający pompe hydrostatyczną HYDROSTABIL (z reguły wysokoprężny) pracuje bowiem ze biegu i w korzystnych warunkach obciążenia. Natomiast w razie stosowania mechanicznego układu napędowego ze skrzynką biegów, jeżeli pojazd sje rusza z miejsca, wskutek zmieniania się w rozległych granicach prędkości biegu i obciążenia silnika spalinowego, godzinowe zużycie paliwa jest stosunkowo wysokie. Hydrostatyczny napęd przyczepy. Hydrostatyczny układ napędowy stosuje niekiedy do kół jezdnych naczepy lub przyczepy pojazdu samochodowego aby zwiększyć zdolność poruszania sie po beżdrożach i pokonywania przeszkód terenowych. Tego rodzaju układ napędowy pracuje zwykle tylko okresowo, jedynie w zakresie małych szybkości jazdy. Kiedy natomiast ciągnik porusza się z umiarkowaną lub dużą prędkością hydrostatyczny napęd przyczepy lub naczepy jest wyłączony, a jej koła jezdne toczą się swobodnie. [podobne: stojaki rowerowe, auto holowanie, Mechanik samochodowy Wrocław ]

Gładź cylindrów

Gładź cylindrów — jest szczególnie obciążona i narażona na zużycie mechaniczne (ścieranie) oraz chemiczne (korozja). Wskutek zużycia gładzi powiększa gie średnica cylindra oraz zmienia jego kształt geometryczny. Gładź cylindra zużywa się nierównomiernie. W kierunku podłużnym zatraca ona swój pierwotny kształt cylindryczny i nabiera stożkowatości, a w płaszczyźnie prostopadłej do osi cylindra staje się owalna. Zużycie gładzi cylindra jest najintensywniejsze w miejscach, gdzie pierścienie tłokowe (zwłaszcza pierwszy) zmieniaja kierunek ruchu na przeciwny. Waski pierścień gładzi cylindra od komory spalania, nie współpracujący z pierwszym pierścieniem tłokowym, zużywa się bardzo nieznacznie, wskutek czego powstaje wyraźny próg na gładzi. Podobny próg tworzy się niekiedy w dolnej części gładzi. Owalizacja gładzi w płaszczyźnie prostopadłej do osi cylindra jest następstwem nierównomiernych nacisków tłoka na ściankę cylindra oraz odkształcaniem sie cieplnym tłoka i cylindra. Wskutek zużywania się gładzi cylindrów wzrasta zużycie oleju przez silnik. Tym samym intensywność zużycia oleju przez silnik daje pośrednio pewien pogląd o jego stanie technicznym. Zużycie gładzi cylindrów sięgające w silnikach gaźnikowych około 0,35 mm a w silnikach wysokoprężnych 0,5. . .0,8 mm powoduje już zwykle tak duże zużycie oleju, że konieczna staje się naprawa gładzi i wymiana tłoków lub zastosowanie specjalnych pierścieni tłokowych. Intensywność zużycia gładzi cylindrów zależy głównie od następujących czynników: własności materiału cylindra, jakość obróbki gładzi, ścierające działanie pierścieni tłokowych, warunki smarowania i chłodzenia, działanie korozyjne gazów spalinowych, jakość i rodzaj paliwa, czystość zasysanego powietrza, sztywność kadłuba i wału korbowego. Tłoki zużywają się stosunkowo powoli, z uwagi na umiarkowane naciski i dość dobre warunki smarowania. Zwykle po wytoczeniu gładzi cylindrów tłoki wymienia sie jedynie ze względu na powiększenie średnicy cylindrów. W tłoku zużywają się: powierzchnia prowadząca (płaszcz), denko, Otwory na sworznie tłokowe, powierzchnie robocze rowków pierścieniowych oraz powierzchnie części pierścieniowej, przy czym największemu zużyciu ulegają rowki pierścieniowe, wskutek nacisków jednostkowych i wpływu wysokich temperatur. [patrz też: pompa hydrauliczna, Mechanik samochodowy Wrocław, Blog motoryzacyjny ]