Pogłębiarka PRC-52 wynosi 700

Wydajność pogłębiarki PRC—52 wynosi 700 do 2600 m/h, a jej prędkość transportowa do 10 km/h. Do wykonywania drenaży osuszających wykopy linii kolejowych mogą być stosowane maszyny produkowane w ZSRR według projektu opracowanego przez CNII NIS (Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Ministerstwa Komunikacji ZSRR).
Maszyna do zakładania drenaży CNII w ciągu jednego przejścia roboczego może wykonywać: I) wykopy wzdłużne do drenaży, o pochyleniu zazwyczaj — ze względu na możliwość samoczynnego oczyszczania rur przez wodę; 2) odrzucanie urobku na pobocze lub do wykonanego wykopu, jeżeli dobrze przepuszcza wodę; 3) układanie na dnie wykopu poduszki z drobnoziarnistego tłucznia, z dokładnym wyrównaniem jej powierzchni; 4) układanie sekcji rur drenarskich; 5) obsypywanie rur drenarskich drobnym tłuczniem; 6) wypełnienie wykopu przepuszczalnym materiałem drenarskim. Na ramie 1 maszyny są zmontowane wszystkie zespoły, rozmieszczone zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności procesu technologicznego. Osprzętem roboczym jest łańcuch czerpakowy, przeznaczony do wykonywania wykopu, poprzeczny przenośnik taśmowy, wzdłużny przenośnik taśmowy i pojemniki, które zabezpieczają ścianki wykopu przed obsunięciem. Grunt skrawany czerpakami jest transportowany na przenośnik poprzeczny, a następnie wzdłużny, z którego urobek jest wysypywany na skarpę lub do wkopu. Pojemniki są połączone z ramą łańcucha czerpakowego. Maszyna przemieszcza się na specjalnie zbudowanym torze (z odpowiednim pochyleniem), podpartym podnośnikami. Masa maszyny spoczywa na kołach tocznych i podtrzymujących. Koła toczne są połączone wahaczem, zawieszonym w punkcie ciężkości maszyny. Posuw roboczy maszyny zapewnia wciągarka linowa 0 sile pociągowej 50 kN (5000 kG). Osprzęt roboczy w położenie robocze ustawiają wciągarka dźwigowa i żurawik. Łańcuch czerpakowy jest napędzany przez przekładnie mechaniczne II. Silniki elektryczne indywidualnego napędu mechanizmów osprzętu roboczego są zasilane zespołem prądotwórczym 0 mocy 50 kW. Osprzęt roboczy i zespół prądotwórczy są sterowane z pulpitu. [przypisy: granulaty tworzyw, wynajem samochodów gdańsk, warsztat samochodowy ]

Najmniejszy promień skrętu

Najmniejszy promień skrętu wyznacza się przez pomiar promienia koła, które wykreśla rysik umocowany do części samochodu najbardziej odleglej od środka obrotu, przy maksymalnym skręceniu kół przednich. Jednostkowy nacisk ogumienia wyznacza się dzieląc obciążenie koła jezdnego przez powierzchnie styku bieżnika opony z nawierzchnią jezdni. Powierzchnię styku określa sie np. przez odciśnięcie śladu pokrytego farbą bieżnika opony na kartce papieru opuszczając uniesione kolo stojącego samochodu, a następnie znów je unosząc. Otrzymany odcisk planimetruje się lub w inny sposób oblicza się jego powierzchnię. Wyniki pomiarów zmieniają się zależnie od obciążenia badanego koła jezdnego i ciśnienia powietrza w ogumieniu. Promień toczny koła jezdnego, czyli jego teoretyczny promień toczenia się podczas ruchu pojazdu, wyznacza sie mierząc odcinek drogi toczenia kola wykonującego określoną liczbę obrotów. Do pomiaru wybrać należy prosty i poziomy odcinek drogi. Początek drogi toczenia oznacza się np. kredą — nanosząc pionowy znak na dole opony kola i pod nim drugi znak na nawierzchni. Następnie przejeżdża się powoli samochodem pewien odcinek drogi tak, aby oznaczone kolo wykonało określoną całkowitą liczbę obrotów. Po zmierzeniu drogi toczenia się koła oblicza się jego promień toczny z zależności: rt S/2 i [mm], gdzie: S — droga toczenia koła [mm] oraz i — liczba obrotów kola. Promień zataczania kola przedniego, czyli promień koła zataczanego przez teoretyczny punkt styku danego koła z nawierzchnią wokół punktu przecięcia się osi sworznia zwrotnicy z płaszczyzna jezdni podczas obracania kierownicą, wyznacza się przy użyciu np. rysika. W tym celu zdejmuje się badane kolo przednie i do jego piasty przymocowuje Się rysik w taki sposób, aby jego ostrze znajdowało się dokladnie w miejscu środka śladu opony. Następnie pod rysik podkłada się papier i obraca się kierownicą. Promień łuku wykreślonego przez rysik jest szukanym promieniem zataczania. [podobne: granulaty tworzyw, nauka jazdy Lublin, wagi samochodowe ]