Pólosie

W półosi zużywa się: wielowypust, stożek do osadzenia piasty koła, rowek na klin oraz miejsce osadzenia lożyska tocznego. Niekiedy półosie ulegają uszkodzeniu wsku tek skręcenia, zerwania wielowypustu lub pęknięcia w wyniku zmęczenia materiału. Zużycie układu kierowniczego. W układzie kierowniczym zużyciu ulegają następujące elementy : przekładnia kierownicy, łożyska, sworznie kuliste i ich miseczki, ramiona kierownicze, wąsy zwrotnic, sworznie zwrotnic i ich tulejki, Czopy zwrotnie, piasty i łożyska kół. Najszybciej w ukladzie kierowniczym zużywają się sworznie kuliste i ich miseczki. Zużycie przekładni kierowniczej, sworzni kulistych i ich miseczek zwiększa luz obrotowy kola kierownicy, utrudnia prowadzenie samochodu i zmniejsza bezpieczeństwo jazdy. Zużycie sworzni zwrotnic i ich tulei, czopów zwrotnic, łożysk kół oraz sworzni kulistych poprzecznego drążka kierowniczego zmienia ustawienie kół kierowanych, co sprzyja ich drganiu i wzmożonemu zużyciu ogumienia. Zużywanie się eksploatacyjne części stwarza konieczność ich wymiany na nowe lub naprawy, jeżeli jest ona celowa. Ze względów gospodarczych oraz z uwagi na niezawodność ruchu samochodów wytwórnie korzystają z rozmaitych środków zapewniających zwiększoną trwałość części. Z jednej strony dąży się przy tym, aby w granicach opłacalności odporność na zużycie poszczególnych elementów była możliwie duża, a z drugiej, aby elementy wchodzące w skład jednego złożenia lub zespołu osiągały mniej więcej jednocześnie stopnie maksymalnego zużycia dopuszczalnego. Środki umożliwiające zwiększanie odporności na zużycie podzielić można ogólnie na trzy zasadnicze grupy: — środki konstrukcyjne; projektowanie współpracujących części w sposób eliminujący czynniki zwiększające zużycie, — dobór odpowiednich materiałów zapewniających wymaganą trwałość części, — środki technologiczne czyli stosowanie specjalnych metod obróbki cieplno-chemicznej oraz nakładanie powłok ochronnych, zwiększających odporność na zużycie powierzchni roboczych. Zabiegi zwiększające trwałość części polegają na wywoływaniu przemian strukturalnych w powierzchniowych warstwach materiału lub na powlekaniu powierzchni roboczych warstwami odpornymi na zużycie. Przeważnie dąży się do podwyższenia trwałości powierzchni roboczych, zmniejszenia współczynników tarcia oraz do zwiększenia odporności na korozje. [podobne: firma zbrojarska, transport ponadgabarytowy, garaże blaszane ]

Gniazda zaworów

Gniazda zaworów pracuja w równie trudnych warunkach co i zawory. Wskutek zużycia gniazda zawór traci szczelność co z kolei wzmaga zużycie zarowno zaworu jak i jego gniazda. Zużycie powierzchni roboczej (przylgni) gniazda zaworu ma z reguły postać wybicia lub wypalenia przylgni, wżer i wgłębień. Niekiedy wymienne gniazdo zaworu ulega wypaczeniu. O intensywności zużycia gniazd i zaworów decydują identyczne czynniki. Prowadnice zaworów pracują w dość wysokich temperaturach i niezbyt korzystnych warunkach smarowania, a często nawet w warunkach suchego tarcia ślizgowego, Zużycie prowadnic zaworów polega najczęściej na owalizacji otworów lub luzowaniu się w gniazdach. Wskutek zużycia prowadnicy zawór nieprawidłowo osiada na swym gnieździe i traci szczelność. Intensywność zużywania się prowadnic zaworów zależy głównie Od następujących czynników: własności materiału prowadnic, jakość wykonania i obróbki, luz trzonka zaworu w prowadnicy (zawory ssące a zawory wydechowe 0,7. . . 1,4% średnicy trzonka), warunki smarowania i chłodzenia. Popychacze zużywają się na powierzchniach współpracujących z prowadnicami, krzywkami wału rozrządu oraz ze stopkami zaworów lub drążków popychaczy. W popychaczach rolkowych zużywa sie ponadto ułożyskowanie rolek, a w popychaczach hydraulicznych powierzchnie współpracujące tłoczków i cylinderków oraz zaworki. Prowadnice popychaczy zużywaia się wskutek owalizowania ich otworów przez popychacze usiłujące wykonywał ruchy kołyszące. Zużycie sprzęgła ciernego. W sprzęgle ciernym zużyciu ulegają: okładziny cierne i wielowypusty tarczy sprzęgła, tarcza dociskowa, łożysko wyciskowe, dźwigienki i widełki wyciskowe oraz wałek widełek wyciskowych. Okładziny cierne zużywają się wskutek ścierania ich materia podczas przekazywania napędu przez sprzęgło pracujące z poślizgiem. Przedwczesne zużycie okładzin ciernych jest zawsze wynikiem długotrwałego poślizgu sprzęgła — np. wskutek wadliwej regulacji lub nieumiejętnego posługiwania się sprzęgłem. W razie nadmiernego przegrzania podczas poślizgu sprzęgła, okładziny cierne mogą ulec zwęgleniu („spaleniu”). Zużycie skrzynki biegów. W skrzynce biegów zużyciu ulegaja kola zębate, wałki zwykłe i walki wielowypustowe, łożyska toczne i ślizgowe, a ponadto części mechanizmu przełączania biegów, jak: widełki, wodziki i przesuwki, synchronizatory oraz gniazda łożysk tocznych w kadłubach. Walcowe koła zębate zużywają się powoli — jeżeli w czasie pracy zachowują właściwe położenie, są należycie wykonane i dostatecznie smarowane. Koła zębate przesuwne zużywają się szybciej niż koła stałe. Zużycie kół zębatych jest nastepstwem ścierania zębów pod wpływem dużych nacisków międzyzębnych, zmiennych co do kierunku i wielkości. W kołach zębatych zużyciu ulegają zęby, a w kolach przesuwnych również i wielowypusty. [hasła pokrewne: gambit uszczelki, wypożyczalnia samochodów Warszawa, firma zbrojarska ]