Pomiar zużycia przez analizę chemiczną

Pomiar zużycia przez analizę chemiczną — polega na badaniu oleju w celu określenia na drodze chemicznej zawartości startego materiału części. Metoda analityczna pozwala na badanie stopnia zużycia współpracujących elementów podczas pracy mechanizmu oraz umożliwia porównywanie wpływu różnych czynników na- zużycie. Porównywalność wyników zapewnia się przez ścisłe określenie sposobu pobierania próbki oleju oraz metody wyznaczania zawartości startego metalu w oleju. Pomiar zużycia przy użyciu izotopów promieniotwórczych (znaczonych atomów) jest nowoczesna metoda badania zużycia i polega na wprowadzeniu izotopów promieniotwórczych do badanego elementu, a następnie na badaniu intensywności promieniowania zawartych w oleju cząstek uaktywnionego metalu, ścieranych z roboczych powierzchni. Izotopy promieniotwórcze wprowadza się do badanych elementów następującymi sposobami: naświetlanie elementów promieniami w reaktorze atomowym, — dodawanie izotopów promieniotwórczych do materiału badanych elementów podczas procesów stapiania i odlewania, — wstawianie wkładek radioaktywnych, — pokrywanie elektrolityczne badanych elementów metalem radioaktywnym, — wprowadzanie izotopów radioaktywnych na drodze dyfuzji. Intensywność promieniowania wysyłanego przez uaktywnione starte cząstki metalu jest mierzona przez specjalnie czule przyrządy, jak liczniki Geigera-Mtillera lub liczniki scyntylacyjne, a następnie impulsy są przekazywane do urządzeń zliczającego i rejestrującego. Mierzony wzrost radioaktywności jest wyrażany jako ciężarowe zużycie badanych elementów przez porównanie z radioaktywnością mieszaniny wzorcowej, która zawiera wiadoma ilość radioaktywnego materiału badanego elementu zawieszonego w oleju. Metoda pomiaru zużycia w sposób ciągły za pomocą izotopów promieniotwórczych może być stosowana w maszynach z obiegowym systemem smarowania, przy czym starte uaktywnione cząstki metalu przedostają się bezpośrednio do oleju. Aktywność oleju może być mierzona albo przez okresowe pobieranie próbek i wyznaczanie radioaktywności pobranej próbki oleju, albo przez ciągłe oznaczanie uaktywnionego oleju przez aparaturę radiometryczną, kontrolujacą stale krążacy olej. Aktywność próbek oleju pobieranych okresowo porównuje się przeważnie z aktywnością wzorcowych próbek oleju. [patrz też: Suzuki Maruti 800, części renault, motoryzacja samochody ]

Ciśnienie zasilania silników hydrostatycznych

Wskutek przyspieszania lub zwalniania biegu silnika spalinowego odpowiednio wzrasta lub zmniejsza się wydajność pompy hydrostatycznej, a wiec i podwyższa sie lub maleje szybkość jazdy. Pojazd zakręca wskutek powstania różnicy prędkości obrotowych kół pędnych, wywołanej przez hamowanie i zależy od chwilowego ciśnienia tłoczenia pompy zasilającej silniki hydrostatyczne, ustawianego przy użyciu zaworów. Przykładowo przy ciśnieniu roboczym około 200 kG/cm2 przełożenie momentów obrotowych wynosi około 150kG/cm2 a przy ciśnieniu roboczym około 250kG/cm2. Ciśnienie zasilania silników hydrostatycznych reguluje się praktyce najczęściej w granicach 80. Sprawność przekazywania napedu przez układ napedowy jest mała i na ogół nie wykracza poza zakres 0,7-0,8. Pomimo to godzinowe zużycie paliwa przez silnik spalinowy kształtuje się na ogól poniżej zużycia w przypadku stosowania mechanicznego układu napędowego. Silnik napędzający pompe hydrostatyczną HYDROSTABIL (z reguły wysokoprężny) pracuje bowiem ze biegu i w korzystnych warunkach obciążenia. Natomiast w razie stosowania mechanicznego układu napędowego ze skrzynką biegów, jeżeli pojazd sje rusza z miejsca, wskutek zmieniania się w rozległych granicach prędkości biegu i obciążenia silnika spalinowego, godzinowe zużycie paliwa jest stosunkowo wysokie. Hydrostatyczny napęd przyczepy. Hydrostatyczny układ napędowy stosuje niekiedy do kół jezdnych naczepy lub przyczepy pojazdu samochodowego aby zwiększyć zdolność poruszania sie po beżdrożach i pokonywania przeszkód terenowych. Tego rodzaju układ napędowy pracuje zwykle tylko okresowo, jedynie w zakresie małych szybkości jazdy. Kiedy natomiast ciągnik porusza się z umiarkowaną lub dużą prędkością hydrostatyczny napęd przyczepy lub naczepy jest wyłączony, a jej koła jezdne toczą się swobodnie. [podobne: Suzuki Maruti 800, części renault, motoryzacja samochody ]