Gładź cylindrów

Gładź cylindrów — jest szczególnie obciążona i narażona na zużycie mechaniczne (ścieranie) oraz chemiczne (korozja). Wskutek zużycia gładzi powiększa gie średnica cylindra oraz zmienia jego kształt geometryczny. Gładź cylindra zużywa się nierównomiernie. W kierunku podłużnym zatraca ona swój pierwotny kształt cylindryczny i nabiera stożkowatości, a w płaszczyźnie prostopadłej do osi cylindra staje się owalna. Zużycie gładzi cylindra jest najintensywniejsze w miejscach, gdzie pierścienie tłokowe (zwłaszcza pierwszy) zmieniaja kierunek ruchu na przeciwny. Waski pierścień gładzi cylindra od komory spalania, nie współpracujący z pierwszym pierścieniem tłokowym, zużywa się bardzo nieznacznie, wskutek czego powstaje wyraźny próg na gładzi. Podobny próg tworzy się niekiedy w dolnej części gładzi. Owalizacja gładzi w płaszczyźnie prostopadłej do osi cylindra jest następstwem nierównomiernych nacisków tłoka na ściankę cylindra oraz odkształcaniem sie cieplnym tłoka i cylindra. Wskutek zużywania się gładzi cylindrów wzrasta zużycie oleju przez silnik. Tym samym intensywność zużycia oleju przez silnik daje pośrednio pewien pogląd o jego stanie technicznym. Zużycie gładzi cylindrów sięgające w silnikach gaźnikowych około 0,35 mm a w silnikach wysokoprężnych 0,5. . .0,8 mm powoduje już zwykle tak duże zużycie oleju, że konieczna staje się naprawa gładzi i wymiana tłoków lub zastosowanie specjalnych pierścieni tłokowych. Intensywność zużycia gładzi cylindrów zależy głównie od następujących czynników: własności materiału cylindra, jakość obróbki gładzi, ścierające działanie pierścieni tłokowych, warunki smarowania i chłodzenia, działanie korozyjne gazów spalinowych, jakość i rodzaj paliwa, czystość zasysanego powietrza, sztywność kadłuba i wału korbowego. Tłoki zużywają się stosunkowo powoli, z uwagi na umiarkowane naciski i dość dobre warunki smarowania. Zwykle po wytoczeniu gładzi cylindrów tłoki wymienia sie jedynie ze względu na powiększenie średnicy cylindrów. W tłoku zużywają się: powierzchnia prowadząca (płaszcz), denko, Otwory na sworznie tłokowe, powierzchnie robocze rowków pierścieniowych oraz powierzchnie części pierścieniowej, przy czym największemu zużyciu ulegają rowki pierścieniowe, wskutek nacisków jednostkowych i wpływu wysokich temperatur. [patrz też: serwis volkswagen warszawa, części do wózków toyota, wózki transportowe, części wózki widłowe ]

Okres pracy użytkowej

Zużycie i luzy narastają powoli, proporcjonalnie do czasu pracy lub przebiegu pojazdu, aż do osiągnięcia maksymalnego dopuszczalnego zużycia (Zmax w punkcie C); przebieg zużycia charakteryzuje kąt a, decydujący 0 okresie przydatności (przebiegu miedzynaprawczym), okres niszczenia części rozpoczyna się po przekroczeniu maksymalnego zużycia dopuszczalnego i charakteryzuje się coraz większą intensywnością zużycia; każda część osiągająca maksymalne zużycie dopuszczalne powinna być wymieniona na nową lub naprawiona; wprawdzie część taka może jeszcze pracować przez pewien okres czasu, lecz z uwagi na nadmierne luzy w połączeniu ruchowym (lub spoczynkowym) zaczyna ona niszczyć części współpracujące przez wybijanie; obok niepożądanych szmerów i stuków sygnalizujących nadmierne zużycie części powstaje wówczas niebezpieczeństwo awaryjnego zniszczenia całego mechanizmu lub zespołu wskutek niedopuszczalnych obciążeń uderzeniowych, Okres pracy użytecznej części zależy Od warunków docierania i eksploatacji oraz od jakości obsługi technicznej; krzywa skrócenie czasu pracy w wyniku nie korzystnych warunków eksploatacji; krzywa Da przedłużenie czasu pracy dzięki korzystnym warunkom eksploatacji). Należy podkreślić, że po każdorazowej rozbiórce i ponownym złożeniu połączenia ruchowego rozpoczyna się znów wzajemne docieranie części. Tego rodzaju wtórne docieranie, przebiegające na ogól w sposób niekontrolowany, przyczynia się do wydatnego skrócenia okresu pracy części. Z tego względu należy unikać niepotrzebnej rozbiórki mechanizmów i zespołów.
Zużycie części silnika. Stan techniczny silnika zależy głównie od stopnia zużycia następujących elementów: gładź cylindrów, tłoki oraz ich pierścienie i sworznie, wał korbowy oraz łożyska główne i korbowe, mechanizm rozrządu (wał rozrządu, zawory oraz ich gniazda i prowadnice, popychacze itd.) oraz elementy napędowe rozrządu i osprzętu. [podobne: serwis volkswagen warszawa, części do wózków toyota, wózki transportowe, części wózki widłowe ]