Pomiar zużycia przez analizę chemiczną — polega na badaniu oleju w celu określenia na drodze chemicznej zawartości startego materiału części. Metoda analityczna pozwala na badanie stopnia zużycia współpracujących elementów podczas pracy mechanizmu oraz umożliwia porównywanie wpływu różnych czynników na- zużycie. Porównywalność wyników zapewnia się przez ścisłe określenie sposobu pobierania próbki oleju oraz metody wyznaczania zawartości startego metalu w oleju. Pomiar zużycia przy użyciu izotopów promieniotwórczych (znaczonych atomów) jest nowoczesna metoda badania zużycia i polega na wprowadzeniu izotopów promieniotwórczych do badanego elementu, a następnie na badaniu intensywności promieniowania zawartych w oleju cząstek uaktywnionego metalu, ścieranych z roboczych powierzchni. Izotopy promieniotwórcze wprowadza się do badanych elementów następującymi sposobami: naświetlanie elementów promieniami w reaktorze atomowym, — dodawanie izotopów promieniotwórczych do materiału badanych elementów podczas procesów stapiania i odlewania, — wstawianie wkładek radioaktywnych, — pokrywanie elektrolityczne badanych elementów metalem radioaktywnym, — wprowadzanie izotopów radioaktywnych na drodze dyfuzji. Intensywność promieniowania wysyłanego przez uaktywnione starte cząstki metalu jest mierzona przez specjalnie czule przyrządy, jak liczniki Geigera-Mtillera lub liczniki scyntylacyjne, a następnie impulsy są przekazywane do urządzeń zliczającego i rejestrującego. Mierzony wzrost radioaktywności jest wyrażany jako ciężarowe zużycie badanych elementów przez porównanie z radioaktywnością mieszaniny wzorcowej, która zawiera wiadoma ilość radioaktywnego materiału badanego elementu zawieszonego w oleju. Metoda pomiaru zużycia w sposób ciągły za pomocą izotopów promieniotwórczych może być stosowana w maszynach z obiegowym systemem smarowania, przy czym starte uaktywnione cząstki metalu przedostają się bezpośrednio do oleju. Aktywność oleju może być mierzona albo przez okresowe pobieranie próbek i wyznaczanie radioaktywności pobranej próbki oleju, albo przez ciągłe oznaczanie uaktywnionego oleju przez aparaturę radiometryczną, kontrolujacą stale krążacy olej. Aktywność próbek oleju pobieranych okresowo porównuje się przeważnie z aktywnością wzorcowych próbek oleju. [patrz też: lelek porsche, cyjanowanie, otomoto kościerzyna ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: cyjanowanie lelek porsche otomoto kościerzyna