W półosi zużywa się: wielowypust, stożek do osadzenia piasty koła, rowek na klin oraz miejsce osadzenia lożyska tocznego. Niekiedy półosie ulegają uszkodzeniu wsku tek skręcenia, zerwania wielowypustu lub pęknięcia w wyniku zmęczenia materiału. Zużycie układu kierowniczego. W układzie kierowniczym zużyciu ulegają następujące elementy : przekładnia kierownicy, łożyska, sworznie kuliste i ich miseczki, ramiona kierownicze, wąsy zwrotnic, sworznie zwrotnic i ich tulejki, Czopy zwrotnie, piasty i łożyska kół. Najszybciej w ukladzie kierowniczym zużywają się sworznie kuliste i ich miseczki. Zużycie przekładni kierowniczej, sworzni kulistych i ich miseczek zwiększa luz obrotowy kola kierownicy, utrudnia prowadzenie samochodu i zmniejsza bezpieczeństwo jazdy. Zużycie sworzni zwrotnic i ich tulei, czopów zwrotnic, łożysk kół oraz sworzni kulistych poprzecznego drążka kierowniczego zmienia ustawienie kół kierowanych, co sprzyja ich drganiu i wzmożonemu zużyciu ogumienia. Zużywanie się eksploatacyjne części stwarza konieczność ich wymiany na nowe lub naprawy, jeżeli jest ona celowa. Ze względów gospodarczych oraz z uwagi na niezawodność ruchu samochodów wytwórnie korzystają z rozmaitych środków zapewniających zwiększoną trwałość części. Z jednej strony dąży się przy tym, aby w granicach opłacalności odporność na zużycie poszczególnych elementów była możliwie duża, a z drugiej, aby elementy wchodzące w skład jednego złożenia lub zespołu osiągały mniej więcej jednocześnie stopnie maksymalnego zużycia dopuszczalnego. Środki umożliwiające zwiększanie odporności na zużycie podzielić można ogólnie na trzy zasadnicze grupy: — środki konstrukcyjne; projektowanie współpracujących części w sposób eliminujący czynniki zwiększające zużycie, — dobór odpowiednich materiałów zapewniających wymaganą trwałość części, — środki technologiczne czyli stosowanie specjalnych metod obróbki cieplno-chemicznej oraz nakładanie powłok ochronnych, zwiększających odporność na zużycie powierzchni roboczych. Zabiegi zwiększające trwałość części polegają na wywoływaniu przemian strukturalnych w powierzchniowych warstwach materiału lub na powlekaniu powierzchni roboczych warstwami odpornymi na zużycie. Przeważnie dąży się do podwyższenia trwałości powierzchni roboczych, zmniejszenia współczynników tarcia oraz do zwiększenia odporności na korozje. [podobne: lelek porsche, cyjanowanie, otomoto kościerzyna ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: cyjanowanie lelek porsche otomoto kościerzyna