Opory tarcia pomiędzy współpracującymi ruchowo częściami zależą od rodzaju materiału powierzchni, od ich stanu fizycznego (czystości, czyli stopnia zanieczyszczenia pyłem lub zawilgocenia, utlenienia lub pokrycia związkami chemicznymi, gładkości itd.), od nacisku pomiędzy powierzchniami, od prędkości ich ruchu względnego, od drgań i działania ładunków elektrostatycznych oraz w małym stopniu od temperatury. Opory tarcia nie zależą natomiast od wielkości powierzchni. Rozróżnia się tarcie statyczne (spoczynkowe) i kinetyczne (ruchowe). Tarcie jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ opory tarcia pokonuje się kosztem energii dostarczanej z zewnątrz, która w całości ulega zamianie na ciepło. Jednak pod pewnymi względami tarcie jest korzystne, gdyż np. bez oporów tarcia utrudniających poślizg bieżników opon po nawierzchni drogi nie byłby możliwy ruch samochodu i jego hamowanie. Rodzaje tarcia. Opory tarcia wydatnie można zmniejszyć przez wprowadzenie między współpracujące powierzchnie warstwy smaru. Zależnie od warunków smarowania rozróżnia sie ogólnie: — tarcie suche; pomiędzy współpracującymi powierzchniami elementów nie ma wcale smaru lub innych substancji, jak tlenki, cząstki wody, zanieczyszczenia, wskutek czego współpracujące powierzchnie stykają się wierzchołkami swych nierówności ; w razie silnego dociskania podczas poślizgu współpracujące powierzchnie zacierają się i ulegają zniszczeniu ; typowe.przykłady: tarcie między okładzinami tarczy sprzegła a kołem zamachowym i tarczą dociskową lub między okładzinami szczęk i bębnami hamulcowymi, — tarcie półsuche; współpracujące powierzchnie elementów są zwilżone smarem lub pomiędzy nimi znajdują się dość miękkie zanieczyszczenia ; jeżeli naciski pomiędzy współpracującymi częściami są umiarkowane, to ich powierzchnie mogą przesuwać się po sobie bez zacierania się, lecz intensywność zużycia wskutek wzajemnego ścierania nierówności jest dość duża; typowe przykłady: tarcie pomiędzy trzonkiem zaworu a jego prowadnicą lub tarcie pomiędzy gładzią cylindrów a pierścieniami tłokowymi w czasie spalania się mieszanki, [hasła pokrewne: auta poleasingowe pko, salon renault warszawa, , renault pietrzak używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auta poleasingowe pko honda prelude forum renault pietrzak używane salon renault warszawa