lm wolniej postępuje zużycie części i zespołów tym większa jest trwałość pojazdu samochodowego i tym dłuższe mogą byt przebiegi międzynaprawcze. Ponieważ o długości przebiegów międzynaprawczych decyduje oczywiście zużycie najmniej trwałych części, nadawanie innym elementom zbyt dużej trwałości, a zwłaszcza nie będącej wielokrotnością przebiegu międzynaprawczego mija się z celem i jest ekonomicznie nieuzasadnione. Intensywność zużycia (lub prędkość zużywania się elementu) jest to stosunek zużycia do czasu pracy lub do drogi przebyłej przez pojazd. Wielkość zużycia określa się jako zmianę wymiarów liniowych elementu lub jako ubytek jego ciężaru. Intensywność zużywania się części można określić z zależności: — ze względu na zmianę wymiarów — Z/t [mm/h] ; iws = ZIS [mm/km], — ze względu na ubytek ciężaru: ict G/t [G/h]; — [G/km], gdzie: i — wskaźnik inłensywności zużywania się elementu, Z — zmiana jego wymiarów [mm], (i — ubytek ciężaru IG], t — czas pracy elementu [godz] oraz S — przebieg pojazdów [km]. Wskaźniki odporności na zużycie mogą być przedstawione jako odwrotność wskaźników intensywności zużycia, czyli: l/iwt; Ows = l/iws; Oct = l/ict lub Ocs l/ics; gdzie Oct oraz Ocs — wskaźniki odporności na zużycie, a iwt, ws, ict oraz ics — odpowiadające im wskaźniki intensywności zużycia. Trwałość pojazdu samochodowego zależy od wielu czynników konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych. Istotne znaczenie ma zwłaszcza dobór materiałów na poszczególne elementy odpowiednio do warunków ich pracy, właściwy dobór materiałów na części współpracujące, stosowanie odpowiedniego paliwa i smarów, przeprowadzanie we właściwych terminach zabiegów obsługowych i naprawczych. Jakość roboczej powierzchni wywiera duży wpływ na odporność części na zużycie, zwłaszcza w okresie docierania. O jakości roboczej powierzchni decyduje gładkość jej obróbki czyli mikrogeometria powierzchni i dokładność kształtu (eliptyczność, stożkowatość) czyli makrogeometria. [podobne: otomoto wloclawek, tarcie płynne, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto olkusz tarcie płynne tribusteron vb leasing samochody poleasingowe