Gdy chodzi o żeliwa, najbardziej odporne na zużycie, lecz zarazem i szczególnie kruche 20 jest tzw. żeliwo białe, którego głównym składnikiem strukturalnym jest cementyt. Dość molibden zwiększają odporność żeliwa na zużycie. Stosunkowo znaczną odporność na zużycie wykazuje również żeliwo modyfikowane i żeliwo ciągliwe. Odporność żeliwa na zużycie zależy ponadto w dużym stopniu od zawartości węgla w stanie wolnym, w postaci grafitu, który wydatnie zmniejsza współczynnik tarcia — zapewniając nawet swego rodzaju właściwości ślizgowe, podobnie jak smar. Ciągliwość materiału. Im większa jest ciągliwość materiału tym mniejsze jest jego zużycie mechaniczne wskutek ścierania. Materiał kruchy zużywa się tym intensywniej, im łatwiej oddzielają sie jego powierzchniowe cząstki działające następnie podobnie, jak ziarna proszku ściernego, co wydatnie wzmaga zużycie powierzchni roboczych. Obróbka cieplna materiału polega na zmienianiu jego budowy strukturalnej przez podwyższanie i obniżanie temperatury w ściśle ustalony sposób. Obróbka cieplna zmienia własności chemiczne i fizyczne materiału, co pozwala nadawać mu najkorzystniejsze własności mechaniczne. Obróbka cieplna części samochodów polega najczęściej na następujących zabiegach : hartowanie; nagrzanie części i szybkie je) studzenie w celu zwiększenia wytrzymałości i twardości materiału, — odpuszczanie; nagrzanie i chłodzenie części zahartowanej w celu zlikwidowania naprężeń hartowniczych i zwiększenia plastyczności, — ulepszanie cieplne; połączenie zabiegów hartowania i odpuszczania w celu uzyskania jednorodnej struktury i najkorzystniejszych własności mechanicznych, — obróbka podzerowa; silne oziębianie części zahartowanej w celu polepszenia struktury materiału. Obróbka cieplno-chemiczna materiału polega na zmienianiu jego budowy strukturalnej nie tylko przez zabiegi cieplne, ale również i dzięki chemicznemu oddziaływaniu ośrodka, w którym części się nagrzewa. Celem obróbki cieplno-chemicznej jest zwykle utwardzenie warstw powierzchniowych części i zwiększenie ich odporności na korozje. Obróbka cieplno-chemiczna części samochodów polega najczęściej na następujących zabiegach: — nawęglanie (cementowanie); wzbogacanie w węgiel warstwy powierzchniowej części stalowej (przez dyfuzje, w proszkach lub gazową); następnie przez hartowanie uzyskuje się dużą twardość powierzchniową, [przypisy: otomoto wloclawek, tarcie płynne, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto olkusz tarcie płynne tribusteron vb leasing samochody poleasingowe